Ivars Āboliņš - Chairperson
Ivars_Abolins
 • Ensures supervision of the overall work of the Council;
 • Carries out work associated with the safety of the informative space;
 • Veic komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīzijas jomu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīgs par elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību.

Ivars Āboliņš ensures supervision of the overall work of the council and carries out work associated with the safety of the informative space as well as is co-responsible for the supervision of commercial local, regional, national and cross-border audio electronic mass media (commercial, non-commercial radio) also responsible for the supervision of VSIA “Latvijas Televīzija” and VSIA “Latvijas Radio”.

      E-mail: ivars.abolins@neplpadome.lv

Aurēlija Ieva Druviete - Padomes priekšsēdētāja vietniece
Aurelija_Ieva_Druviete
 • Īsteno starptautiskās darbības jomas pārraudzību;
 • Īsteno ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, kā arī par komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīziju jomas pārraudzību.

      E-pasts: aurelija.ieva.druviete@neplpadome.lv

Ieva Kalderauska - Padomes locekle
Ieva_Kalderauska
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz pakalpojumus pēc pieprasījuma, jomas pārraudzību;
 • Veic video koplietošanas platformu jomas pārraudzību;
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura pieejamības veicināšanas pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, kā arī par komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīziju jomas pārraudzību un ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību.

       E-pasts: ieva.kalderauska@neplpadome.lv

Andis Plakans - Padomes loceklis
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību;
 • Īsteno ar tehnoloģisko attīstību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīgs par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, un sociālo mediju platformu pārraudzību.

      E-pasts: andis.plakans@neplpadome.lv

Ilva Milzarāja - Padomes locekle
 • Īsteno ar latviešu valodas stiprināšanu saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Pārrauga mediju vides pašregulācijas veicināšanu un sociālo mediju platformas;
 • Ir līdzatbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, un ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību.

      E-pasts: ilva.milzaraja@neplpadome.lv

Padomes locekļi kopā īsteno:
 • Starpinstitucionālo sadarbību;
 • Grozījumu projektu izstrādi normatīvajos aktos, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību.