Ivars Āboliņš - Padomes priekšsēdētājs
Ivars_Abolins
 • Pārrauga Padomes darbību kopumā;
 • Īsteno ar informatīvās telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Veic komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo nacionālo radio jomas pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīgs elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, un komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo reģionālo un vietējo radio jomas pārraudzībā.

      E-pasts: ivars.abolins@neplp.lv

Aurēlija Ieva Druviete - Padomes priekšsēdētāja vietniece
Aurelija_Ieva_Druviete
 • Īsteno starptautiskās darbības jomas pārraudzību;
 • Īsteno ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīga ar informatīvās telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzībā, kā arī komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīziju jomas pārraudzībā.

      E-pasts: aurelija.ieva.druviete@neplp.lv

Ieva Kalderauska - Padomes locekle
Ieva_Kalderauska
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma, jomas pārraudzību;
 • Veic video koplietošanas platformu jomas pārraudzību;
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura pieejamības veicināšanas pārraudzību;
 • Īsteno komerciālo un sabiedrisko televīziju jomas pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīga ar informatīvās telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzībā, ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzībā, kā arī komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio jomas pārraudzībā.

       E-pasts: ieva.kalderauska@neplp.lv

Andis Plakans - Padomes loceklis
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību;
 • Īsteno ar tehnoloģisko attīstību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīgs ar informatīvās telpas aizsardzību saistītu jautājumu un ar sociālo mediju platformām saistītu jautājumu pārraudzībā.

      E-pasts: andis.plakans@neplp.lv

Ilva Milzarāja - Padomes locekle
Ilva Milzarāja foto
 • Īsteno ar latviešu valodas stiprināšanu saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Īsteno komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo reģionālo un vietējo radio jomas pārraudzību;
 • Pārrauga ar sociālo mediju platformām saistītus jautājumus;
 • Ir līdzatbildīga komerciālo un sabiedrisko televīziju jomas pārraudzībā un komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo nacionālo radio jomas pārraudzībā, kā arī ar informatīvās telpas aizsardzību saistītu jautājumu un ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzībā.

      E-pasts: ilva.milzaraja@neplp.lv

Padomes locekļi kopā īsteno:
 • Starpinstitucionālo sadarbību;
 • Grozījumu projektu izstrādi normatīvajos aktos, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību.