Ivars Āboliņš - Padomes priekšsēdētājs
Ivars_Abolins
 • Pārrauga Padomes darbību kopumā;
 • Īsteno ar informatīvā telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Veic komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīzijas jomu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīgs par elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību.

      E-pasts: ivars.abolins@neplp.lv

Aurēlija Ieva Druviete - Padomes priekšsēdētāja vietniece
Aurelija_Ieva_Druviete
 • Īsteno starptautiskās darbības jomas pārraudzību;
 • Īsteno ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, kā arī par komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīziju jomas pārraudzību.

      E-pasts: aurelija.ieva.druviete@neplp.lv

Ieva Kalderauska - Padomes locekle
Ieva_Kalderauska
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz pakalpojumus pēc pieprasījuma, jomas pārraudzību;
 • Veic video koplietošanas platformu jomas pārraudzību;
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura pieejamības veicināšanas pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, kā arī par komerciālo, sabiedrisko un nekomerciālo radio un televīziju jomas pārraudzību un ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību.

       E-pasts: ieva.kalderauska@neplp.lv

Andis Plakans - Padomes loceklis
 • Īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību;
 • Īsteno ar tehnoloģisko attīstību saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Ir līdzatbildīgs par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, un sociālo mediju platformu pārraudzību.

      E-pasts: andis.plakans@neplp.lv

Ilva Milzarāja - Padomes locekle
Ilva Milzarāja foto
 • Īsteno ar latviešu valodas stiprināšanu saistītu jautājumu pārraudzību;
 • Pārrauga mediju vides pašregulācijas veicināšanu un sociālo mediju platformas;
 • Ir līdzatbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar informatīvās telpas aizsardzību, un ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību.

      E-pasts: ilva.milzaraja@neplp.lv

Padomes locekļi kopā īsteno:
 • Starpinstitucionālo sadarbību;
 • Grozījumu projektu izstrādi normatīvajos aktos, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību.