Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (www.likumi.lv)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums Saeimā pieņemts 2010.gada 12.jūlijā, stājās spēkā 2010.gada 11.augustā.