Programmas nosaukums Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums Kontaktinformācija Iedalījums pēc aptveršanas zonas Apraides atļauja

LTV1

LOGO
VSIA "Latvijas Televīzija" Adrese: Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050

Tālr: 67200315

E-pasts: ltv@ltv.lv

www.ltv.lv
Nacionālais

TA-057/1

Darbības pamatnosacījumi Nr.TA-057/1-1

LTV7

Logo

Nacionālais

TA-057/2

Darbības pamatnosacījumi Nr.TA-057/2-1

VISIEMLTV.LV

popup

Pārrobežu

TA-057/3

Darbības pamatnosacījumi  Nr.TA-057/3-1