Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru kopiena. EPRA (European platform of regulatory authorities).

Dibināta Maltā 1995.gadā, tā apvieno 55 Eiropas valstu elektronisko plašsaziņas saziņas līdzekļu regulējošas institūcijas no 47 valstīm. Ar 27 gadus ilgo pieredzi, EPRA ir vecākā un lielākā apraides regulatoru kopiena.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome EPRA sastāvā iestājās 1998.gadā kā pirmā no Baltijas valstīm. Eiropas Komisija, Eiropas Padome, Eiropas Audiovizuālā observatorija un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) birojs masu mediju brīvības jautājumos ir EPRA pastāvīgo novērotāju statusā.

Līdzdalība EPRA darbā nodrošina regulāras diskusijas un viedokļu apmaiņu starp mediju uzraugiem, dod iespēju iegūt plašu informāciju par elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstību un to pārraudzību Eiropā, kā arī iepazīstina ar dažādu juridisko problēmu praktiskiem risinājumiem attiecībā uz mediju tiesību interpretāciju un piemērošanu.

Organizācijai ir neformāls raksturs, lai veicinātu atklātu viedokļu apmaiņu par mediju regulējuma piemērošanas jautājumiem. 

EPRA valdes locekļi tiek ievēlēti kā izvirzītas privātpersonas, ne konkrētās organizācijas pārstāvji. Pašlaik EPRA priekšsēdētāja pienākumus pilda Slovākijas apraides un retranslācijas padomes izpilddirektors Ľuboš Kukliš (ievēlēts par priekšsēdētāju 53. EPRA sanāksmē 2021. gada 20. maijā).

EPRA sanāksmes notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, katru reizi citā EPRA dalībvalstī. Nākamā EPRA sanāksme notiks 2022. gada 11.–13. maijā Antverpenē pēc Flandrijas mediju regulatora (VRM) uzaicinājuma.

Papildu informācija tiešsaitē: www.epra.org

EPRA logo