Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību Latvijā regulē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, Ministru kabineta noteikumi, Padomes lēmumi u.c. normatīvie akti.

Plašāk skatīt apakšsadaļās: