NEPLP misija ir attīstīt, atbalstīt un uzraudzīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari Latvijā, radot priekšnoteikumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, to sniegto pakalpojumu un atspoguļoto viedokļu daudzveidībai, atbilstoši sabiedrības dažādo grupu interesēm un vajadzībām, veicināt konkurenci nozares tirgū, sabiedriski nozīmīga, kvalitatīva satura veidošanu, saglabāšanu un pieejamību.

NEPLP aktīvi līdzdarbojas tādās Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautiskajās regulatoru sadarbības institūcijās kā European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) un European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), kā arī sadarbojas ar European Broadcasting Union (EBU) sabiedrisko mediju darbības un attīstības jomā.

Vairāk par: