10.05.2024.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2024.gada 9.maija lēmumu Nr.158/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rīgā 100,0 MHz frekvencē” par uzvarētāju konkursā ir atzīta AS “Radio SWH”, reģ. Nr.40003125825, ar radio programmu “Radio SWH LV”.

28.02.2024.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rīgā 100,0 MHz frekvencē” ir saņemti septiņi pieteikumi, kurus ir iesnieguši seši pretendenti: 

 • SIA All Media Latvia, reģ. Nr. 40103065880. SIA All Media Latvia programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio 3”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotāji, viesi un caurbraucēji, sekundārā – visi Latvijas iedzīvotāji, ziņas – vismaz 2 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 5 % nedēļas raidlaika, citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu (turpmāk – EPL) veidotie raidījumi – līdz 1 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) –  līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA All Media Latvia līdzekļi; 

 • AS “Radio SWH”, reģ. Nr. 40003125825. AS “Radio SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio SWH LV”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – vīrieši un sievietes vecuma grupā no 16-34 gadiem, ziņas – vismaz 1 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 5 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS “Radio SWH” līdzekļi; 

 • DMN Latvija SIA, reģ. Nr. 40203325143. DMN Latvija SIA programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Duo”, programmas formāts –informatīvi muzikāls, mērķauditorija – visi klausītāji Rīgā un Rīgas reģionā vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem un paplašinātā auditorija grupā no 12 līdz 40 gadiem, ziņas –  vismaz 2 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – DMN Latvija SIA; 

 • SIA “Radio TEV”, reģ. Nr. 44103072732. SIA “Radio TEV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “RADIO TEV LV”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – visi Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā no 16-40 gadiem, ziņas – vismaz 0,3 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Radio TEV”  līdzekļi; 

 • SIA “RADIO SKONTO LV”, reģ. Nr. 44103054510. SIA “RADIO SKONTO LV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “SKONTO LV”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – visi Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā no 25-50 gadiem, ziņas – vismaz 0,3 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “RADIO SKONTO LV”  līdzekļi; 

 • SIA “Radio TEV”, reģ. Nr.44103072732. SIA “Radio TEV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “LOVE FM”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – gan jaunieši, gan pieaugušie, kuriem ir tuva romantika un mīlestības tēma vecuma grupā no 18-45 gadiem, ziņas – vismaz 0,3 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Radio TEV”  līdzekļi; 

 • SIA “EHR Latviešu Hiti”, reģ. Nr. 40003347006. SIA “EHR Latviešu Hiti” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “EHR HIP-HOP.FM”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – primārā  - iedzīvotāji vecumā no 16-35 gadiem un sekundārā iedzīvotāji vecumā no 36-50 gadiem, ziņas – vismaz 0,4 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “EHR Latviešu Hiti”  līdzekļi. 

15.02.2024.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 15.02.2024. lēmumu Nr.70/1-2 konkursu par apraides tiesību piešķiršanu vai apraides aptveršanas zonas palielināšanu noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri veido radio programmas, dalības maksa noteikta 1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi) apmērā, sākot ar 2024.gada 23.februāri.

13.02.2024.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2024.gada 12.februāra lēmumu Nr.60/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 98,0 MHz frekvencē” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “EHR SuperHits”, reģ. Nr.40003952021, ar radio programmu “EHR SuperHits".

11.01.2024.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2024.gada 11.janvāra lēmumu Nr.14/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rīgā 100,0 MHz frekvencē”.

29.12.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 98,0 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši trīs pretendenti: 

28.12.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 28.decembra lēmumu Nr.424/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 97,1 MHz frekvencē” par uzvarētāju konkursā ir atzīta AS “Eiropas Hitu Radio”, reģ. Nr.40103130536, ar radio programmu “Eiropas Hitu Radio". 

04.12.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 30.novembra lēmumu Nr.396/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 88,7 MHz frekvencē” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “EHR Latviešu Hiti”, reģ. Nr.40003347006, ar radio programmu “EHR Latviešu Hiti". 

30.11.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 30.novembra lēmumu Nr.397/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 98,0 MHz frekvencē”. 

09.11.2023.

“AS “Eiropas Hitu Radio”, reģ. Nr.40103130536. AS “Eiropas Hitu Radio” programmas darbības pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Eiropas Hitu Radio”, programmas formāts – muzikāls, mērķauditorija – Primārā – visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 35 gadiem; sekundārā – visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 50 gadiem, ziņas – 0 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā – vismaz 90% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS “Eiropas Hitu Radio”.

 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 9.novembra lēmumu Nr.387/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Dagdā 99,8 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Dagdā 99,8 MHz frekvencē” bez rezultātiem.
 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 9.novembra lēmumu Nr.388/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Balvos 95,4 MHz frekvencē” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Balvos 95,4 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

19.10.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 19.oktobra lēmumu Nr.360/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Balvos 95,4 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 19.oktobra lēmumu Nr.361/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 97,1 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 19.oktobra lēmumu Nr.362/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Dagdā 99,8 MHz frekvencē”.

04.10.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 88,7 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši divi pretendenti:

08.09.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 8.septembra lēmumu Nr.318/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 88,7 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) ar 2023.gada 8.augusta lēmumu Nr.317/1-2 nolēma atcelt 01.06.2023. izsludināto konkursu “Apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 88,7 MHz frekvencē”.

17.08.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Liepājā 105,8 MHz frekvencē” pieteikumu iesniedzis viens pretendents:

AS “Radio SWH”, reģ. Nr.40003124825. AS “Radio SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio SWH LV”, programmas formāts – muzikāls, mērķauditorija –vecuma grupā no 16-65 gadiem, ziņas – vismaz 1 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 5 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS “Radio SWH”.”

06.07.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 88,7 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši divi pretendenti:

• SIA “EHR Latviešu Hiti” (pirms reorganizācijas SIA “Latviešu Hiti”), reģ. Nr.40003347006 (pirms reorganizācijas reģ. Nr.40103831010). SIA “EHR Latviešu Hiti” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “EHR Latviešu Hiti”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – primārā – Latvijas iedzīvotāji vecumā līdz 40 gadiem; sekundārā – visi Latvijas iedzīvotāji, kas aktīvi seko jaunumiem par pieprasītāko Latvijā radīto mūziku (roks, pops, hip-hop, folkmūzika), ziņas – 0 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “EHR Latviešu Hiti” līdzekļi;

• AS “Radio SWH”, reģ. Nr.40003124825. AS “Radio SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio SWH LV”, programmas formāts –muzikāls, mērķauditorija –vecuma grupā no 16-65 gadiem, ziņas – vismaz 1 % nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 5 % nedēļas raidlaika, citu EPL veidotie raidījumi – 0 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, paša EPL veidotie raidījumi no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā (izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu) – vismaz 90% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS “Radio SWH”.

30.06.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 29.jūnija lēmumu Nr.236/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Viļakā 88,7 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Viļakā 88,7 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.237/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ludzā 93,7 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ludzā 93,7 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

01.06.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 1.jūnija lēmumu Nr.213/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ludzā 93,7 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 1.jūnija lēmumu Nr.214/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 88,7 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 1.jūnija lēmumu Nr.215/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Viļakā 88,7 MHz frekvencē”.

11.04.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.159/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Zilupē 97,3 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Zilupē 97,3 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.160/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rucavā 98,6 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rucavā 98,6 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.161/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rūjienā 99,3 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rūjienā 99,3 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

16.03.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 16.marta lēmumu Nr.122/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rūjienā 99,3 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 16.marta lēmumu Nr.123/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Zilupē 97,3 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2023.gada 16.marta lēmumu Nr.124/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rucavā 98,6 MHz frekvencē”.

12.12.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2022.gada 8.decembra lēmumu Nr.441/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 95,6 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 95,6 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

02.12.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 2022.gada 2.decembra lēmumu Nr.433/1-2 nolēma atcelt 16.11.2022. izsludināto konkursu "Apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 101,6 MHz frekvencē".

16.11.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 16.novembra lēmumu Nr.414/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 95,6 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 16.novembra lēmumu Nr.415/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 101,6 MHz frekvencē”.

06.05.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 05.05.2022. lēmumu Nr.211/1-2 pēc biedrības "Jauniešu klubs "Pēda"" lūguma no 05.05.2022. anulēta apraides atļauja Nr.AA-116/1 programmai “Radio Arena”. 

31.03.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2022.gada 31.marta lēmumu Nr.173/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Daugavpilī 93,6 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “Radio TEV”, reģ. Nr. 44103072732, ar radio programmu “Radio TEV”.

24.03.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2022.gada 24.marta lēmumu Nr.167/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 88,9 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīts Ričards Zakss, Uģis Polis un SIA “Krievu hītu radio” (pēc nosaukuma maiņas SIA “EHR Russkie Hiti”), reģ. Nr.40003862211, ar radio programmu “EHR Latviešu Hīti”.

17.03.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2022.gada 17.marta lēmumu Nr.142/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 89,4 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “Divu krastu radio”, reģ. Nr. 50003820811, ar radio programmu “Divu krastu radio”.

16.03.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome), pamatojoties uz konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Piedrujā 87,6 MHz frekvencē” nolikuma 29. punktu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 18.panta 5.daļu (līdz 2021.gada 10.maijam spēkā esošā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma redakcija), Administratīvā procesa likuma 57.pantu un 85.panta otrās daļas 2.punktu, 2022.gada 10.martā ar lēmumu Nr.131/1-2 nolēma atcelt Padomes 2021.gada 7.janvārī pieņemto lēmumu Nr. 6/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Piedrujā 87,6 MHz frekvencē” un izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Piedrujā 87,6 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

 24.02.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Alūksnē 94,2 MHz frekvencē” pieteikumu atbilstoši konkursa nosacījumiem ir iesniedzis viens pretendents - SIA “RADIO SKONTO LV”, reģ. Nr. 44103054510. SIA “RADIO SKONTO LV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “RADIO SKONTO”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – plaša, ziņas – vismaz 30 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “RADIO SKONTO LV” līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Madonā 90,5 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesniedzis viens pretendents - AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio SWH Rock”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS “RADIO SWH” līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ventspilī 104,5 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši divi pretendenti:

 1. SIA “QBS”, reģ. Nr.40003726046. SIA “QBS” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Marija Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības “Radio Marija Latvija” un organizācijas “World Family of Radio Marija” līdzekļi;
 2. AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH LV", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Latviešu mūzikas cienītāji, vecumā no 20-60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi.

03.02.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 94,9 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši divi pretendenti:

 1. SIA “Radio TEV”, reģ.Nr.44103072732. SIA “Radio TEV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio TEV", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – plaša, ziņas – vismaz 30 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Radio TEV” līdzekļi;
 2. SIA “Latviešu radio”, reģ.Nr.40003952021. SIA “Latviešu radio” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "EHR Superhits", programmas formāts - muzikāls, mērķauditorija – vecumā no 25 līdz 45 gadiem, ziņas – vismaz 5 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Latviešu radio” līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 96,5 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši divi pretendenti:

 1. AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH Rock", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi;
 2. AS “SUPER FM”, reģ. Nr.40103130536. AS “SUPER FM” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Eiropas Hītu Radio", programmas formāts – muzikāls, mērķauditorija – vecumā no 12 līdz 35 gadiem, ziņas – vismaz 5 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "SUPER FM" līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 95,9 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesniedzis viens pretendents – SIA “QBS”, reģ. Nr.40003726046. SIA “QBS” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Marija Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu,  cita svarīga informācija – uz kristīgi demokrātiskām vērtībām balstīta radio programma, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības “Radio Marija Latvija” un organizācijas “World Family of Radio Marija” līdzekļi.

 27.01.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.52/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Alūksnē 94,2 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.53/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Madonā 90,5 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.55/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ventspilī 104,5 MHz frekvencē”.

13.01.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 13.janvāra lēmumu Nr.22/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 94,9 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 13.janvāra lēmumu Nr.23/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 96,5 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2022.gada 13.janvāra lēmumu Nr.21/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 95,9 MHz frekvencē”.

10.01.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Daugavpilī 93,6 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši seši pretendenti:

 1. SIA “Solergo”, reģ.Nr.50003652711. SIA “Solergo” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Relax FM Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – no 18-49 gadiem, ziņas – vismaz 84 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA „Solergo” līdzekļi;
 2.  SIA “QBS”, reģ. Nr.40003726046. SIA “QBS” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Marija Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības “Radio Marija Latvija” un organizācijas “World Family of Radio Marija” līdzekļi;
 3.  AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio SWH Rock”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi
 4. Ričards Zakss, Uģis Polis, SIA “Krievu hītu radio”, reģ.Nr.40003862211. Programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “EHR Latviešu Hīti”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – primārā - visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 40 gadiem, sekundārā - visi Latvijas iedzīvotāji, ziņas – vismaz 5 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti –  SIA “Krievu hītu radio”, Ričarda Zaksa un Uģa Poļa līdzekļi.
 5. SIA “Radio TEV”, reģ.Nr.44103072732. SIA “Radio TEV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio TEV", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – plaša, ziņas – vismaz 30 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Radio TEV” līdzekļi.
 6. SIA “1.business radio”, reģ.Nr.40103831010. SIA “1.business radio” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “XOfm”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – pieaugušie – mūzikas no 20.gs. 60.gadiem līdz mūsdienām cienītāji, ziņas – vismaz 90 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “1.business radio” līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 88,9 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši septiņi pretendenti:

 1. SIA “Solergo”, reģ.Nr.50003652711. SIA “Solergo” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Relax FM Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – no 18-49 gadiem, ziņas – vismaz 84 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Solergo” līdzekļi;
 2. SIA “QBS”, reģ. Nr.40003726046. SIA “QBS” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Marija Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības “Radio Marija Latvija” un organizācijas “World Family of Radio Marija” līdzekļi;
 3. AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH Rock", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi;
 4. Ričards Zakss, Uģis Polis, SIA “Krievu hītu radio”, reģ.Nr.40003862211. Programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "EHR Latviešu Hīti", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – primārā - visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 40 gadiem, sekundārā - visi Latvijas iedzīvotāji, ziņas – vismaz 5 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Krievu hītu radio”, Ričarda Zaksa un Uģa Poļa līdzekļi;
 5. SIA “1.business radio”, reģ. Nr.40103831010. SIA “1.business radio” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Xofm”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – pieaugušie – mūzikas no 20.gs. 60.gadiem līdz mūsdienām cienītāji, ziņas – vismaz 90 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “1.business radio” līdzekļi;
 6.  SIA “Vārds & Co”, reģ.Nr.40003037556. SIA “Vārds & Co” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Latvijas Kristīgais radio”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – cilvēki, kuriem ir interese par garīgām vērtībām un sabiedrībā aktuāliem tematiem, ziņas – vismaz 100 minūtes nedēļas raidlaika, vietējās un reģionālās, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – 0% nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti - SIA “Vārds & Co” līdzekļi;
 7. SIA “Divu krastu radio”, reģ. Nr.50003820811.  SIA “Divu krastu radio” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Divu krastu radio”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Daugavpils un Daugavpils novada, Jēkabpils un Jēkabpils novada, Rēzeknes, Ludzas pilsētas un novadi un daļēji klātesošo novadu iedzīvotāji, ziņas – vismaz 3% nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – valsts, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Divu krastu radio”līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 89,4 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši četri pretendenti:

 1. SIA “Divu krastu radio”, reģ.Nr.50003820811. SIA “Divu krastu radio” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Divu krastu radio”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Daugavpils un Daugavpils novada, Jēkabpils un Jēkabpils novada, Rēzeknes, Ludzas pilsētas un novadi un daļēji klātesošo novadu iedzīvotāji, ziņas – vismaz 3% nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – valsts, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Divu krastu radio” līdzekļi;
 2. SIA “1.business radio”, reģ.Nr.40103831010. SIA “1.business radio” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “XOfm”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – pieaugušie – mūzikas no 20.gs. 60.gadiem līdz mūsdienām cienītāji, ziņas – vismaz 90 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “1.business radio” līdzekļi;
 3. SIA “QBS”, reģ. Nr.40003726046. SIA “QBS” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Marija Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības “Radio Marija Latvija” un organizācijas “World Family of Radio Marija” līdzekļi;
 4.  SIA “Vārds & Co”, reģ. Nr.40003037556. SIA “Vārds & Co” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Latvijas Kristīgais radio”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – cilvēki, kuriem ir interese par garīgām vērtībām un sabiedrībā aktuāliem tematiem, ziņas – vismaz 100 minūtes nedēļas raidlaika, vietējās un reģionālās, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – 0% nedēļas raidlaika, retranslācija – 0% nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti - SIA “Vārds & Co”līdzekļi.

07.01.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2022.gada 6.janvāra lēmumu Nr.11/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 99,4 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “Radio TEV”, reģ. Nr. 44103072732, ar radio programmu “RADIO TEV”. 

29.12.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 29.decembra lēmumu Nr.559/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ugālē 93,2 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta AS “RADIO SWH”, reģistrācijas Nr.40003125825, ar radio programmu “Radio SWH Rock”. 

16.12.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 16.decembra lēmumu Nr. 528/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 97,2 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “QBS”, reģ. Nr. 40003726046, ar radio programmu “Radio Marija Latvija”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 16.decembra lēmumu Nr. 530/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Skrundā 88,1 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta AS “RADIO SWH”, reģistrācijas Nr.40003125825, ar radio programmu “Radio SWH Rock”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.526/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Daugavpilī 93,6 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.524/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 88,9 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.525/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rēzeknē 89,4 MHz frekvencē”.

02.12.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 2.decembra lēmumu Nr. 508/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas apraides aptveršanas zonas palielināšanai Tukumā 97,1 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta SIA “QBS”, reģ. Nr. 40003726046, ar radio programmu “Radio Marija Latvija”.

26.11.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 495/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā 106,9 MHz frekvencē”” par uzvarētāju konkursā ir atzīta AS “RADIO SWH” ar programmu “Radio SWH Rock”. 

04.11.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021.gada 4.novembra lēmumu Nr.470/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Valkā 95,4 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Valkā 95,4 MHz frekvencē” bez rezultātiem.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 99,4 MHz frekvencē” pieteikumu ir iesnieguši četri pretendenti:

 1. SIA “QBS”, reģ. Nr.40003726046. SIA “QBS” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio Marija Latvija”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības “Radio Marija Latvija” un organizācijas “World Family of Radio Marija” līdzekļi.
 2. SIA "Star FM", reģ. Nr.40003163456. SIA “Star FM” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “STAR FM”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – primārā - visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 55 gadiem, sekundārā - visi Latvijas iedzīvotāji, ziņas – vismaz 100 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 5 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Star FM” līdzekļi.
 3. SIA “Radio TEV”, reģ. Nr.44103072732. SIA “Radio TEV” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio TEV", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – plaša, ziņas – vismaz 30 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA "Radio TEV" līdzekļi.
 4. AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS "Radio SWH" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH GOLD", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – POP, Rock, Country mūzikas cienītāji, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – 0 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "Radio SWH" līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ugālē 93,2 MHz frekvencē” ir pieteicies viens pretendents - AS “RADIO SWH”, reģ.Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “Radio SWH Rock”, programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS “RADIO SWH” līdzekļi.

 27.10.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 97,2 MHz frekvencē” pieteikumu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām ir iesniedzis viens pretendents - SIA "QBS", reģ. Nr. 40003726046.  SIA "QBS" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio Marija Latvija", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija –ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbraucējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija" līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 87,8 MHz frekvencē” ir pieteicies viens pretendents - SIA “Radio Enterprise”, reģ. Nr. 43603002723. SIA “Radio Enterprise” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums “TOP RADIO”, programmas formāts – muzikāls, mērķauditorija – aktīvi autovadītāji un citi pozitīvi noskaņoti klausītāji (18 - 45 gadi), ziņas – vismaz 302 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 0 % nedēļas raidlaika, valoda – svešvaloda, finansiālā nodrošinājuma avoti – SIA “Radio Enterprise” līdzekļi. 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Skrundā 88,1 MHz frekvencē” ir pieteicies viens pretendents - AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH Rock", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi. 

21.10.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas apraides aptveršanas zonas palielināšanai Tukumā 97,1 MHz frekvencē” ir pieteicies viens pretendents  - SIA "QBS", reģ. Nr. 40003726046.  

SIA "QBS" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio Marija Latvija", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, viesis un caurbracējs, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija" līdzekļi. 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar Padomes 2021.gada 20.oktobra lēmumu Nr.435/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rūjienā 99,3 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rūjienā 99,3 MHz frekvencē” bez rezultātiem. 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar Padomes 2021.gada 20.oktobra lēmumu Nr.436/1-2 “Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Valkā 91,6 MHz frekvencē”” nolemts izbeigt konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Valkā 91,6 MHz frekvencē” bez rezultātiem. 

07.10.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 7.oktobra lēmumu Nr.429/1-2  ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 99,4 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 7.oktobra lēmumu Nr. 430/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ugālē 93,2 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 7.oktobra lēmumu Nr. 434/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Valkā 95,4 MHz frekvencē”.

30.09.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr.418/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 97,2 MHz frekvencē”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr.419/1-2 ir izsludināts konkurss “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Skrundā 88,1 MHz frekvencē”.

24.09.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 23.septembra lēmumu Nr.412/1-2 ir izsludināts konkurss "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas apraides aptveršanas zonas palielināšanai Tukumā 97,1 MHz frekvencē”

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 23.septembra lēmumu Nr.413/1-2 ir izsludināts konkurss "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rūjienā 99,3 MHz frekvencē".

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 23.septembra lēmumu Nr.414/1-2 ir izsludināts konkurss "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Valkā 91,6 MHz MHz frekvencē".

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā 106,9 MHz frekvencē” ir pieteikušies divi pretendenti: 

 1. AS “RADIO SWH”, reģ. Nr.40003125825. AS “RADIO SWH” programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH Rock", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi. 
 2. SIA "QBS", reģ. Nr. 40003726046. SIA "QBS" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio Marija Latvija", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Rīgas, Liepājas, Krāslavas, Valkas, Cēsu, Kuldīgas un apkārtnes iedzīvotāji un viesi, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija" līdzekļi.

20.09.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 16. septembra lēmumu Nr. 396/1-2 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Skrundā 97,6 MHz frekvencē"" par uzvarētāju konkursā atzīta SIA "Radio Skonto LV" ar programmu "Radio Skonto".

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 16. septembra lēmumu Nr. 397/1-2 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 100,7 MHz frekvencē"" par uzvarētāju konkursā atzīta SIA "Radio TEV" ar programmu "Radio TEV".

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 16. septembra lēmumu Nr. 398/1-2 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Ventspilī 99,9 MHz frekvencē"" par uzvarētāju konkursā atzīta AS "Radio SWH" ar programmu "Radio SWH SPIN".

30.08.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.361/1-2 atkārtoti izsludināts konkurss "Apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā 106,9 MHz frekvencē". 

30.08.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.360/1-2 nolēma atcelt 03.06.2021. izsludināto konkursu "Apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā 106,9 MHz frekvencē". 

13.07.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā 106,9 MHz frekvencē" pieteikušies divi pretendenti:

 1.  AS "RADIO SWH", reģ. Nr.40003125825. AS "RADIO SWH" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio SWH Rock", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem, ziņas – vismaz 180 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 10 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – AS "RADIO SWH" līdzekļi.
 2. SIA "QBS", reģ. Nr. 40003726046. SIA "QBS" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio Marija Latvija", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Rīgas, Liepājas, Krāslavas, Valkas, Cēsu, Kuldīgas un apkārtnes iedzīvotāji un viesi, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija" līdzekļi.

11.01.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2021. gada 7. janvāra lēmumu Nr. 6/1-2 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Piedrujā 87,6 MHz frekvencē"" par uzvarētāju konkursā atzīta SIA "MG Latgolas Bolss" ar programmu "Latgales Radio". 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 429 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 104,4 MHz frekvencē"" par uzvarētāju konkursā atzīta AS "RADIO SWH" ar programmu "Radio SWH Gold". 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar Padomes 2020. gada 3. decembra lēmumu Nr. 404 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 97,2 MHz frekvencē"" nolemts izbeigt konkursu bez rezultātiem. 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar Padomes 2020. gada 3. decembra lēmumu Nr. 405 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 95,6 MHz frekvencē"" nolemts izbeigt konkursu bez rezultātiem. 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 22.10.2020. lēmumu Nr. 365 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Dagdā 99,1 MHz frekvencē"" par uzvarētāju atzina SIA "RADIO VIDZEME" ar programmu "Radio Skonto Latvija". 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 22.10.2020. lēmumu Nr. 366 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Talsos 98,7 MHz frekvencē"" par uzvarētāju atzina AS "RADIO SWH" ar programmu "Radio SWH Rock". 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 95,6 MHz frekvencē" pieteicies viens pretendents – SIA "QBS", reģ. Nr. 40003726046 .

SIA "QBS" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio Marija Latvija", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Gulbene un tās apkārtnes iedzīvotāji, viesi un caurbraucēji, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija Onlus" līdzekļi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 97,2 MHz frekvencē" pieteicies viens pretendents – SIA "QBS", reģ. Nr. 40003726046 .

SIA "QBS" programmas pamatnosacījumi – programmas nosaukums "Radio Marija Latvija", programmas formāts – informatīvi muzikāls, mērķauditorija – Saldus un tās apkārtnes iedzīvotāji, viesi un caurbraucēji, ziņas – vismaz 80 minūtes nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10 % nedēļas raidlaika, retranslācija – līdz 1 % nedēļas raidlaika, valoda – latviešu, finansiālā nodrošinājuma avoti – biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija Onlus" līdzekļi.

20.02.2020.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 20.02.2020. lēmumu Nr.42 anulēta SIA “Radio Augšdaugava” apraides atļauja Nr.AA-050/1,  jo SIA “Radio Augšdaugava” ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 13.11.2019. lēmumu reorganizēta, pievienojot to SIA “QBS”.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 20.02.2020. lēmumu Nr.42 anulēta SIA “RETRO FM Liepāja” apraides atļauja Nr.AA-027/1,  jo SIA “RETRO FM Liepāja” ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 13.11.2019. lēmumu reorganizēta, pievienojot to SIA “QBS”.