04.01.2024.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 04.01.2024. lēmumu Nr. 1/1-2 pēc SIA “ARTS”, reģistrācijas Nr. 48503004282,  lūguma anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “ARTS” izsniegtā retranslācijas atļauja Nr. RR-33.

28.12.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 429/1-2 pēc SIA “Media Centrs “Kurzeme”” lūguma anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Media Centrs “Kurzeme””, reģistrācijas Nr. 41203011385, izsniegtā retranslācijas atļauja Nr. RR-31.

23.03.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 23.03.2023. lēmumu Nr. 131/1-2 pēc SIA "OTTV" lūguma anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “OTTV” izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-44.

26.01.2023.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 26.01.2023. lēmumu Nr. 42/1-2 anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Electrons.lv” izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-37, jo SIA “Electrons.lv” 28.12.2022. reorganizēta un beigusi pastāvēt.

21.12.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 21.12.2022. lēmumu Nr.453/1-2 pēc SIA "NOVA" lūguma no 2023.gada 1.janvāra anulēta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “NOVA” retranslācijas atļauja Nr.RR-17.

28.02.2022. 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 28.02.2022. lēmumu Nr.109/1-2 no 03.03.2022. anulēta SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” retranslācijas atļauja Nr.RR-54. Retranslācijas atļaujas darbības pēdējā diena ir 02.03.2022.  

07.01.2022.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 06.01.2022. lēmumu Nr.1/1-2  pēc SIA “B-COM INVEST” lūguma anulēta SIA “B-COM INVEST” izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-20.

17.12.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 16.12.2021. lēmumu Nr.531/1-2  pēc SIA “Kopideja” lūguma no 01.01.2022. anulēta SIA “Kopideja” izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-34.

25.11.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 25.11.2021. lēmumu Nr.493/1-2 pēc  SIA "Elektrons" lūguma no 01.12.2021. anulēta SIA "Elektrons" izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-15.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 25.11.2021. lēmumu Nr.494/1-2 pēc  SIA "KTV Teleanss" lūguma no 30.11.2021. anulēta SIA "KTV Teleanss" izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-27.

08.10.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 07.10.2021. lēmumu Nr.426/1-2 anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "ELEKTRONS S" izsniegtā  retranslācijas atļauja Nr. RR – 29.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 07.10.2021. lēmumu Nr.428/1-2 anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "MĪTS LV" izsniegtā  retranslācijas atļauja Nr. RR – 13.

18.03.2021.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 18.03.2021. lēmumu Nr.135/1-2 anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "Infonet Sistēmas" izsniegtā  retranslācijas atļauja Nr. RR – 36.

18.09.2020.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka pamatojoties uz Padomes lēmumu Nr.315 (18.09.2020.), kabeļoperatoram SIA "Scintilla” tiek anulēta izsniegtā retranslācijas atļauja Nr. RR – 16.

05.06.2020.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka pamatojoties uz Padomes lēmumu Nr.196 (05.06.2020.), kabeļoperatoram SIA "ZS Lagzdiņas" tiek anulēta izsniegtā retranslācijas atļauja Nr. RR – 33.