Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina pieteikties uz vakanto Monitoringa departamenta vadītāja vietnieka amatu.

Tavos darba pienākumos ietilps:

• sadarbībā ar Monitoringa departamenta vadītāju plānot un realizēt departamenta stratēģiskās attīstības virzību un analizēt darba rezultātus;
• plānot un realizēt prettiesiska audio un audiovizuāla satura izplatīšanas ierobežošanu, veikt elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzību;
• sagatavot informatīvos un reglamentējošos dokumentus, normatīvo aktu projektus;
• nodrošināt administratīvo pārkāpumu un administratīvo lietu izskatīšanu, t.sk. izstrādāt lēmumprojektus.
• nepieciešamības gadījumā pārstāvēt iestādi tiesā, kā arī nodrošināt visu tiesvedībās nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
• piedalīties likumprojektu izstrādē;
• sagatavot korespondenci elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, sūdzību iesniedzējiem, iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām personām elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu veidošanas jautājumos;
• atzinumu sniegšana par citu valsts iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem;
• komunicēt ar elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem organizatoriskajos jautājumos.

Prasības kandidātiem:

• maģistra grāds vai II līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (var būt pēdējā kursa students/-e);
• zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem, administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu procesu;
• labas analītiskās spējas un radoša pieeja juridisku jautājumu risināšanā, prasme patstāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas;
• spēja orientēties Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu sistēmā;
• konceptuāla domāšana ar spēju analizēt liela apjoma informāciju, identificēt būtisko, vērtēt riskus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta precizitāte pienākumu izpildē;
• vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas – augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1); angļu valodas zināšanas vismaz vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2).

Piedāvājam:

• dinamisku darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt profesionālu pieredzi mediju un elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā;
• valsts pārvaldē noteikto atalgojumu atbilstoši profesionālajai pieredzei (līdz EUR 1382 pirms nodokļu nomaksas);
• sociālās garantijas un piemaksas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• atbalstu darba procesu pilnveidē un attīstībā;
• iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

 

CV un motivācijas vēstuli nosūtīt caur CV-Online pieteikšanās sistēmu, norādot “Monitoringa departamenta vadītāja vietnieka vakance”, līdz 2022.gada 11.jūlijam. Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.


Piesakoties konkursam un apzinoties savu personas datu apstrādes leģitīmo mērķi – nepieciešamību pieteikties konkursā uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Monitoringa departamenta vadītāja vietnieka amata vietu, pretendents piekrīt savu personīgo (konkursa pieteikumā norādīto personas datu) nonākšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīcībā.


Kandidātu iesūtītie dokumenti (tostarp personas dati) tiks uzglabāti Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes lietvedībā četrus mēnešus pēc konkursa beigām, ievērojot personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.


Papildu informāciju par personas datu apstrādi Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē var iegūt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļa vietnē www.neplp.lv

Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālr. 67221848