Informācijas pieejamība ir viens no cilvēktiesību pamatprincipiem un audiovizuālā satura pieejamības nodrošināšana ir būtiski nepieciešama.

NEPLP uzrauga elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem noteiktā pienākuma izpildi - nepārtraukti un pakāpeniski darīt pieejamāku saturu programmās vai pakalpojumos, tostarp nodrošinot subtitrus, surdotulkojumu.