Veidlapa programmas iekļaušanai Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. 


Eiropas audiovizuālo darbu uzskaites veidlapa.


Apliecinājums par patieso labuma guvēju.


Izplatīto programmu uzskaites žurnāla formas apstiprināšana.


Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu veidlapas.

  • Radio darbības pamatnosacījumi. Veidlapa.doc
  • Īstermiņa radio programmas veidošanas darbības pamatnosacījumi. Veidlapa.doc
  • Televīzijas darbības pamatnosacījumi. Veidlapa.doc
  • Pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēja darbības pamatnosacījumi. Veidlapa.doc 

Prezentācijas veidne informācijas pasniegšanai NEPLP sēdē, saņemot jaunu apraides atļauju.