Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes preses relīzes un publiskie pārskati par tās darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Publiskajos pārskatos ir pieejama apkopojoša informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī plānotās prioritātes nākamajam gadam.