Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem [PDF]

Lēmums Nr.70/1-2 (09.02.2021) Par nolikuma "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem" grozījumiem un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā

Pielikums Nr.1 "Pieņemšanas/nodošanas akts/plāns un atskaite par līguma izpildi"

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem (konsolidētā versija)

  • Lēmums Nr.66/1-2 (04.02.2021) Par nolikuma "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" grozījumiem un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem

  • Lēmums Nr. 216/1-2 (13.05.2021.) Par nolikuma "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" grozījumiem un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā

2021 

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2021.gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Lēmums Nr. 215/1-2 (13.05.2021.) Par grozījumiem ar 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.36/1-2 apstiprinātajā sabiedriskā pasūtījuma daļā, ko 2021. gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2021.gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Lēmums Nr. 36/1-2 (21.01.2021.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2021. gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, apstiprināšanu