Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2023. - 2027. gadam.

Pielikums Nr.1 Apraides tiesību piešķiršanas kārtība;

Pielikums Nr.2 Retranslācijas atļauju izsniegšanas un darbības īstenošanas kārtība;

  • 2.pielikuma veidlapa Programmas iekļaušana Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā;

Pielikums Nr.3 Audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanas kārtība;

  • 3.pielikuma veidlapa Paziņojums par audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (darbības pamatnosacījumi);
  • 3.pielikuma veidlapa Paziņojuma par audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu nepublicējamā daļa;
  • 3.pielikuma veidlapa Dati par PPP sasniegto auditoriju un apgrozījumu;

Pielikums Nr.4 Apliecinājums par patieso labuma guvēju;

Pielikums Nr.5 Programmu ierakstu uzskaites žurnālu veidlapas;

Pielikums Nr.6 Eiropas audiovizuālo darbu uzskaites veidlapas.


Lēmums Nr.458/1-2 (29.12.2022.) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam apstiprināšanu;


Lēmumi par grozījumiem

Lēmums Nr. 26/1-2 (19.01.2023) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2023.-2027.gadam


Ieviešanas plāns

Ieviešanas rīcības plāns (.pdf)

Lēmums Nr. 144/1-2 (30.03.2023) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam ieviešanas rīcības plāna apstiprināšanu

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018.-2022. gadam.

Pielikums Nr.1 Apraides tiesību piešķiršanas kārtība;

Pielikums Nr.2 Eiropas audiovizuālo darbu uzskaites veidlapa;

Pielikums Nr.3 Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas;

Pielikums Nr.4 Izplatīto radio un televīzijas programmu uzskaites žurnāla formas;

Pielikums Nr.5 Retranslācijas atļauju izsniegšanas un darbības īstenošanas kārtība;

  • 5. pielikuma veidlapa Programmas iekļaušanai Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā;

Pielikums Nr.6 Kritēriji sabiedriskā pasūtījuma raidījumu/projektu novērtēšanai;

Pielikums Nr.7 Apliecinājums par patieso labuma guvēju;

Pielikums Nr.8 Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi.


Lēmumi par grozījumiem.

Lēmums Nr.57/1-2 (27.01.2022.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam;

Lēmums Nr.411/1-2 (23.09.2021.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam

Lēmums Nr.380/1-2 (06.09.2021.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam

Lēmums Nr.225/1-2 (20.05.2021.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022. gadam Pielikumā Nr. 3

Lēmums Nr.224/1-2 (20.05.2021.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022. gadam Pielikumā Nr. 1

Lēmums Nr.162 (08.05.2020.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.244 (19.12.2019.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.63 (12.04.2018.) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018–2022.gadam apstiprināšanu

Lēmums Nr.122 (02.08.2018.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.183 (26.11.2018.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.106 (27.05.2019.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam


Ieviešanas plāns.

Ieviešanas plāns (.pdf)

Lēmums Nr.333 (29.09.2020.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam Ieviešanas plānā;

Lēmums Nr.140 (20.09.2018) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam ieviešanas plāna apstiprināšanu;

Ieviešanas plāns (20.09.2018. redakcijā);

ZIŅOJUMS par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam izpildes gaitu (10.11.2020.).


Stratēģijas rezultatīvo rādītāju izpilde

Lēmums 267/1-2 (27.07.2023.) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam rezultatīvo rādītāju izpildes apstiprināšanu.

Pielikums lēmumam 267/1-2 Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģija 2018.-2022.gadam (bez pielikumiem) ar rezultatīvo rādītāju faktisko izpildi 2021./2022.gadā

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018. gadam.


Lēmumi par grozījumiem.

Lēmums Nr.196 (28.12.2017.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.251 (24.11.2016.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.65 (23.03.2016.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.14 (14.01.2016.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.2 (04.01.2016.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.138 (27.08.2015.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.119 (07.07.2015.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.172 (28.08.2014.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.132 (03.07.2014.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.40 (06.02.2014.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.194 (14.11.2013.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.150 (16.08.2013.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.79 (11.04.2013.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam;

Lēmums Nr.63 (21.03.2013.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2009. - 2011. gadam.


Lēmumi par grozījumiem.

Lēmums Nr.140 (05.12.2011.) Par grozījumiem Padomes Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības Nacionalā koncepcijā 2009 .- 2011. gadam.

Lēmums Nr.65 (06.05.2010.) Par grozījumiem Padomes Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības Nacionalā koncepcijā 2009 .- 2011. gadam.