VK logo

Aktuālā informācija par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžetu pēc 2018. gada pieejama Valsts kases mājaslapā, ievadot meklētājā attiecīgo gadu un budžeta resoru 47. “Radio un televīzija”. 

Pamatbudžeta programma 01.00.00 “Nozares vadība”

Pamatbudžeta programma 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

Pamatbudžeta apakšprogramma 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Pamatbudžeta programma 04.00.00  “Komerciālās televīzijas un radio

Pamatbudžeta programma 99.00.00  “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Pamatbudžeta programma 01.00.00 "Nozares vadība

Pamatbudžeta programma 02.00.00 "Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta apakšprogramma 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Pamatbudžeta programma 04.00.00 “Komerciālās televīzijas un radio

Pamatbudžeta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Pamatbudžeta programma 01.00.00 “Nozares vadība

Pamatbudžeta programma 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

Pamatbudžeta apakšprogramma 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Pamatbudžeta programma 04.00.00  “Komerciālās televīzijas un radio

Pamatbudžeta programma 99.00.00  “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums