Lēmums Nr.62/1-2 (16.02.2023.) Par Vadlīniju zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā apstiprināšanu

Lēmums Nr.307/1-2 (31.08.2023.) Par grozījumu apstiprināšanu Vadlīnijās zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā

Vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi sekmēt vienotu izpratni par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 23.panta piektajā daļā ietvertajiem nosacījumiem, t.sk. par pienākumu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas sniedz audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma (turpmāk – PPP), savā katalogā iekļaut vismaz 30 procentus Eiropas audiovizuālos darbus (turpmāk – Eiropas darbi), kā arī noteikt izņēmumus gadījumiem, kad minētā prasība nav jānodrošina, tostarp izstrādājot kritērijus “šauras auditorijas” un “zema apgrozījuma” noteikšanai. 

Vadlīnijas ir izstrādātas, ievērojot Latvijas Republikas Satversmē, Eiropas Parlamenta un Padomes Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā (ES) 2018/1808 (turpmāk – Direktīva), Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kā arī citos tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz Eiropas audiovizuālajiem darbiem.