Apstiprinātas ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2023. gada 14. septembra lēmumu Nr. 324/1-2

Lēmums Nr.62/1-2 (16.02.2023.) Par Vadlīniju zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā apstiprināšanu

Lēmums Nr.307/1-2 (31.08.2023.) Par grozījumu apstiprināšanu Vadlīnijās zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā

Lēmums Nr.54/1-2 (27.01.2022.) NEPLP skaidrojums par elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma veidiem


Lēmums Nr.311/1-2 (18.08.2022.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā satura pieejamības veicināšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos

Pielikums Nr.1 - Rīcības plāns satura pieejamības veicināšanai (word)

Pielikums Nr.3 -  Ziņojums par rīcības plāna izpildi (word)


Lēmums Nr.504/1-2 (25.11.2021.) Instrukcija audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma identificēšanai


Lēmums Nr.125/1-2 (11.03.2021.) Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Vadlīniju Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 26.panta “Programmu veidošanas ierobežojumi” pirmās daļas piemērošanai


Lēmums Nr.103/1-2 (25.02.2021.) Skaidrojums par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta divpadsmitās prim daļas piemērošanu


Lēmums Nr. 42/1-2 (28.01.2021.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbībai priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā.


Lēmums Nr. 426 (17.12.2020.) Vadlīnijas sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem


Lēmums Nr.247 (20.12.2019.) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes skaidrojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 44. panta piemērošanai


Lēmums Nr.158 (11.10.2018.) Vadlīnijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audiovizuālo komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuālos raidījumos, programmās un katalogos


Lēmums Nr.23 (26.01.2017.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audio komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmās


Lēmums Nr.211 (05.12.2013.) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto valodas noteikumu piemērošanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem