Lēmums Nr. 409/1-2 (14.12.2023.) Vadlīnijas sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem

Lēmums Nr.324/1-2 (14.09.2023.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pārbaudei elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 61.panta kārtībā

Lēmums Nr.380/1-2 (09.11.2023.) Skaidrojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta 13.1 daļas piemērošanai

Lēmums Nr.307/1-2 (31.08.2023.) Vadlīnijas zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā 

Lēmums Nr.62/1-2 (16.02.2023.) Par Vadlīniju zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā apstiprināšanu

Lēmums Nr.307/1-2 (31.08.2023.) Par grozījumu apstiprināšanu Vadlīnijās zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai un Eiropas audiovizuālu darbu nodrošināšanai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogā

Lēmums Nr.54/1-2 (27.01.2022.) Skaidrojums par elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma veidiem


Lēmums Nr.311/1-2 (18.08.2022.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā satura pieejamības veicināšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos

Pielikums Nr.1 - Rīcības plāns satura pieejamības veicināšanai (word)

Pielikums Nr.3 -  Ziņojums par rīcības plāna izpildi (word)


Lēmums Nr.504/1-2 (25.11.2021.) Instrukcija audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma identificēšanai


Lēmums Nr.125/1-2 (11.03.2021.) Vadlīnijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 26.panta “Programmu veidošanas ierobežojumi” pirmās daļas piemērošanai


Lēmums Nr.103/1-2 (25.02.2021.) Skaidrojums par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta divpadsmitās prim daļas piemērošanu


Lēmums Nr. 42/1-2 (28.01.2021.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbībai priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā.


Lēmums Nr.247 (20.12.2019.) Skaidrojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 44. panta piemērošanai


Lēmums Nr.158 (11.10.2018.) Vadlīnijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audiovizuālo komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuālos raidījumos, programmās un katalogos


Lēmums Nr.23 (26.01.2017.) Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audio komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmās


Lēmums Nr.211 (05.12.2013.) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto valodas noteikumu piemērošanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem