Satura pieejamība televīzijas programmās 2023. gada I pusgadā. *

EPL

Nr.p.k.

Programma

SUBTITRI 

SURDO 

Plāns % vai h no raidlaika 2023.gadam

2023.gada I pusgada izpilde % vai h

Plāns % vai h no raidlaika 2023. gadam

2023.gada I pusgada izpilde % vai h

SIA “Helio Media”

1

 360TV (R)

0

0

0

0

SIA “Helio Media”

2

STV Pirmā  (R)

7,5

7,5

0

0

SIA “Helio Media”

3

8TV (R)

49

72

0

0

SIA “Alise Plus FM”

4

ATV (R)

0

0 0 0

SIA “Mūzikas Video Kanāls”

5

Latvijas Šlāgerkanāls (R);

0

0

SIA “Mūzikas Video Kanāls”

6

Mūzikas Video Kanāls (R)

0

0

0

IK Detskij Telekanal Multimania

7

Gribu visu zināt! (R)

10

10

0

nd

Ltd  “Teledistribution”

8

Mamutēns (R)

0

0

0

nd

Ltd  “Teledistribution”

9

Pingvīns (R)

0

0

0

nd

SIA "Re MEDIA"

10

ReTV (N)

0,32

3,63

0

0

AS “TV Latvija”

11

TV24 (N)

1,5

1,5

0

0

SIA “All Media Latvia”

12

TV3 (N)

2,42

1,54

0

0

SIA “All Media Latvia”

13

TV3 Life (N)

2,49

1,71

0

0

SIA “All Media Latvia”

14

TV6 (P)

1,42

1,41

0

0

SIA “All Media Latvia”

15

TV3 Mini (P)

0,08 0,99 0 0

SIA “Vidusdaugavas televīzija”

16

Vidusdaugavas televīzija (V)

3h

3h

0

0

SIA “4.vara”

17

4TV (N)

nd 

nd 

0

0

Biedrība “Create & Develop”

18

TV Jūrmala (V)

nd 

nd 

nd

nd

SIA “RigaPictures Company”

19

ITV (P)

nd

nd

nd

nd

SIA “DMN Latvija”

20

Kanal 7 (P)

0

0

0

0

VSIA “Latvijas televīzija”

21

LTV1 (N)

25

22,8

6

10
VSIA “Latvijas televīzija” 22 LTV7 (N) 30,5 26,7 0,5 1

 

EPL

Nr.p.k.

Programma (ar nelielu raidlaiku)

SUBTITRI 

SURDO 

2023.gada plāns stundās

2023.gada I pusgada izpilde

2023.gada plāns stundās

2023.gada I pusgada izpilde

SIA “Mediastrims”

24

LRT+ (V)

2555

2020

0

0

SIA “Kurzemes televīzija”

25

Kurzemes televīzija (R)

0

0

SIA “Kurzemes televīzija”

0

SIA “Latgales reģionālā televīzija”

26

LRT ( R)

38

1

0

0

SIA “TV KURSA”

27

Skrundas TV ( R)

nd

nd nd nd

SIA “TV Kurzeme”

28

TV Kurzeme ( R)

60

36,5

0

0

SIA “Valmieras TV”

29

Vidzemes televīzija ( R)

9

0

0

0

SIA “Zemgales Reģionālā televīzija”

30

Zemgales TV (R )

1

30min

0

0

SIA “TV 9 Pakalni”

31

TV9 Pakalni ( R)

nd

nd

nd

nd

Satura pieejamība televīzijas programmās 2022. gadā. * 

NEPLP  apkopojusi elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegtos datus, kas sniedz informāciju par to, kurās TV programmās un kādā apjomā 2022. gadā tika nodrošināta satura pieejamība, kas īpaši svarīga cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem.  

EPL

Nr.p.k.

Programma

SUBTITRI 

SURDO 

2022.gada plāns % 

2022.gada izpilde,%

2022.gada plāns % 

2022.gada I pusgada izpilde,%

SIA “Helio Media”

1

 360TV (R)

0

0

0

0

SIA “Helio Media”

2

STV Pirmā  (R)

7,5

7,5

0

0

SIA “Helio Media”

3

8TV (R)

49

72

0

0

SIA “Alise Plus FM”

4

ATV (R)

0

0 0 0

SIA “Mūzikas Video Kanāls”

5

Latvijas Šlāgerkanāls (R);

0

0

SIA “Mūzikas Video Kanāls”

6

Mūzikas Video Kanāls (R)

0

0

0

IK Detskij Telekanal Multimania

7

Gribu visu zināt! (R)

0

nd

0

nd

Ltd  “Teledistribution”

8

Mamutēns (R)

0

nd

0

nd

Ltd  “Teledistribution”

9

Lolobaltic (R)

0

nd

0

nd

SIA "Vidzemes televīzija" 

10

ReTV (N)

0,16

4,17

0

0

AS “TV Latvija”

11

TV24 (N)

1,5

1,9

0

0

SIA “All Media Latvia”

12

TV3 (N)

2,2

2,8

0

0

SIA “All Media Latvia”

13

TV3 Life (N)

2,4

2,7

0

0

SIA “All Media Latvia”

14

TV6 (P)

1,4

0,9

0

0

SIA “All Media Latvia”

15

TV3 Mini (P)

0,1 0,1 0 0

SIA “Vidusdaugavas televīzija”

16

Vidusdaugavas televīzija (V)

2,5

2,5

0

0

SIA “4.vara”

17

4TV (N)

0,28

nd 

0

0

Biedrība “Create & Develop”

18

TV Jūrmala (V)

nd 

nd 

nd

nd

SIA “RigaPictures Company”

19

ITV (P)

nd

nd

nd

nd

SIA “DMN Latvija”

20

Kanal 7 (P)

0

0

0

0

VSIA “Latvijas televīzija”

21

LTV1 (N)

25

30

6

10
VSIA “Latvijas televīzija” 22 LTV7 (N) 30,5 26 0,5 1

 

EPL

Nr.p.k.

Programma

SUBTITRI 

SURDO 

2021.gada izpilde,% 

2022.gada izpilde,%

2021.gada izpilde,% 

2022.gada I pusgada izpilde,%

SIA “Helio Media”

1

 360TV (R)

0

0

0

0

SIA “Helio Media”

2

STV Pirmā  (R)

7,5

7,5

0

0

SIA “Helio Media”

3

8TV (R)

49

72

0

0

SIA “Alise Plus FM”

4

ATV (R)

0

0 0 0

SIA “Mūzikas Video Kanāls”

5

Latvijas Šlāgerkanāls (R);

0

0

SIA “Mūzikas Video Kanāls”

6

Mūzikas Video Kanāls (R)

0

0

0

IK Detskij Telekanal Multimania

7

Gribu visu zināt! (R)

0

0

0

-

Ltd  “Teledistribution”

8

Mamutēns (R)

0

0

0

-

Ltd  “Teledistribution”

9

Lolobaltic (R)

0

0

0

-

SIA "Vidzemes televīzija" 

10

ReTV (N)

0,16

4,17

0

0

AS “TV Latvija”

11

TV24 (N)

0,2

1,9

0

0

SIA “All Media Latvia”

12

TV3 (N)

1,8

2,8

0

0

SIA “All Media Latvia”

13

TV3 Life (N)

2,1

2,7

0

0

SIA “All Media Latvia”

14

TV6 (P)

1,3

0,9

0

0

SIA “All Media Latvia”

15

TV3 Mini (P)

0,1 0,1 0 0

SIA “Vidusdaugavas televīzija”

16

Vidusdaugavas televīzija (V)

0

2,5

0

0

SIA “4.vara”

17

4TV (N)

0,1

nd 

0

0

Biedrība “Create & Develop”

18

TV Jūrmala (V)

nd 

nd 

-

-

SIA “RigaPictures Company”

19

ITV (P)

nd

nd

-

-

SIA “DMN Latvija”

20

Kanal 7 (P)

0

0

0

0

VSIA “Latvijas televīzija”

21

LTV1 (N)

25,6

30

5,74

10
VSIA “Latvijas televīzija” 22 LTV7 (N) 30,39 26 0,63 1

 

EPL

Nr.p.k.

Programma

SUBTITRI 

SURDO 

2022.gada plāns % 

2022.gada izpilde,%

2022.gada plāns % 

2022.gada I pusgada izpilde,%

SIA “Mediastrims”

24

LRT+ (V)

2555

2020

0

0

SIA “Kurzemes televīzija”

25

Kurzemes televīzija (R)

0

0

0

0

SIA “Latgales reģionālā televīzija”

26

LRT ( R)

38

32

0

0

SIA “TV KURSA”

27

Skrundas TV ( R)

nd

nd nd nd

SIA “TV Kurzeme”

28

SIA “TV Kurzeme”

60

nd

0

0

SIA “TV Kurzeme”

29

Vidzemes televīzija ( R)

6

3,5

0

0

SIA “Zemgales Reģionālā televīzija”

30

Zemgales TV (R )

1

30min

0

0

SIA “TV 9 Pakalni”

31

TV9 Pakalni ( R)

2,5

nd

0

0

 

Skaidrojumi 

Satura pieejamība - subtitri, surdotulkošana (zīmju valoda), audio apraksts.

Subtitrēšana – rakstveida tulkojuma pievienošana runātiem tekstiem. 

Zīmju valoda – valoda, kas skaņu vietā izmanto žestus, ķermeņa valodu un lūpu formas. Latvijā tiek izmantota latviešu zīmju valoda. 

Audio apraksts – Tajā ir ap skaņu celiņu veidoti komentāri, izmantojot pauzes, lai izskaidrotu darbību ekrānā, tajā skaitā aprakstītu varoņus, vietas, kostīmus, ķermeņa valodu un sejas izteiksmes. 

Stundas – raidstundu apjoms TV programmā, kam nodrošināta satura pieejamība.

% no raidlaika –  atspoguļo pieejamību noteiktā periodā, kas izteikts kā katras TV programmas raidstundu apjoma procentuālā daļa diennakts laikā (24 stundas), neskaitot reklāmas raidlaiku. 

 

Dalījums pēc aptveršanas zonas (iekavās) 

N – nacionāls 

R- reģionāls 

V- vietējs 

P – pārrobežu 

 

Saīsinājumi 

nd – nav datu 

 

08.2022.  

Satura pieejamība televīzijas programmās 2021. gadā. * 

NEPLP pirmo reizi apkopojusi elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegtos datus, kas sniedz informāciju par to, kurās TV programmās un kādā apjomā 2021. gadā tika nodrošināta satura pieejamība, kas īpaši svarīga cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem.  

Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis 

Programma 

SUBTITRI 

SURDO 

stundas 

% no raidlaika  

stundas 

% no raidlaika  

SIA "Helio Media" 

360TV (R)

SIA "Helio Media" 

STV Pirmā  (R) 

526 

7.49 

SIA "Helio Media" 

8TV (R) 

2074 

49.00 

SIA "Alise Plus FM" 

ATV (R) 

IK Detskij Telekanal Multimania  

Gribu visu zināt! (R) 

SIA „Kurzemes televīzija” 

Kurzemes televīzija (R) 

Ltd  "Teledistribution"  

Mamutēns (R) 

Ltd  "Teledistribution"  

Lolobaltic (R) 

SIA "Global Entertainment" 

OGA TV (R) 

SIA "Vidzemes televīzija" 

ReTV (N) 

17 

nd 

12 

nd 

AS "TV Latvija" 

TV24 (N) 

14.6 

0.20 

SIA All Media Latvia

TV3 (N) 

130 

1.80 

SIA All Media Latvia

TV3 Life (N) 

150 

2.09 

SIA All Media Latvia

TV6 (P) 

90.07 

1.25 

SIA All Media Latvia

TV3 Mini (P) 

5.96 

0.07 

SIA “Vidusdaugavas televīzija”

Vidusdaugavas televīzija (V) 

SIA "4.vara" 

4TV (N) 

nd 

0.05 

nd 

0.05 

SIA "Riga Pictures Company"  

ITV (P) 

nd 

nd 

nd 

nd 

SIA “DMN Latvija” 

Kanal 7 (P) 

VSIA "Latvijas Televīzija" 

LTV1 (N) 

2105 

25.6 

472 

5.74 

VSIA "Latvijas Televīzija" 

LTV7 (N) 

2472 

30.39 

51 

0.63 

Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis  

Programma (ar nelielu raidlaiku) 

SUBTITRI 

SURDO 

stundas 

stundas 

SIA „Aizputes TV” 

Aizputes TV piedāvā (R) 

nd

nd

SIA “Mediastrims” 

LRT+ (V) 

7

0

SIA “Latgales reģionālā televīzija” 

LRT (R) 

38

0

SIA „TV KURSA” 

Skrundas TV (R) 

0

0

SIA „TV Kurzeme” 

TV Kurzeme (R) 

0

0

SIA “Valmieras TV” 

Vidzemes televīzija (R) 

9

0

SIA „Zemgales Reģionālā televīzija”

Zemgales TV (R)

1

0

SIA „TV9 Pakalni”

TV9 Pakalni (R)

nd

nd

*datu apkopošana turpinās.  

Skaidrojumi 

Satura pieejamība - subtitri, surdotulkošana (zīmju valoda), audio apraksts.

Subtitrēšana – rakstveida tulkojuma pievienošana runātiem tekstiem. 

Zīmju valoda – valoda, kas skaņu vietā izmanto žestus, ķermeņa valodu un lūpu formas. Latvijā tiek izmantota latviešu zīmju valoda. 

Audio apraksts – Tajā ir ap skaņu celiņu veidoti komentāri, izmantojot pauzes, lai izskaidrotu darbību ekrānā, tajā skaitā aprakstītu varoņus, vietas, kostīmus, ķermeņa valodu un sejas izteiksmes. 

Stundas – raidstundu apjoms TV programmā, kam nodrošināta satura pieejamība.

% no raidlaika –  atspoguļo pieejamību noteiktā periodā, kas izteikts kā katras TV programmas raidstundu apjoma procentuālā daļa diennakts laikā (24 stundas), neskaitot reklāmas raidlaiku. 

 

Dalījums pēc aptveršanas zonas (iekavās) 

N – nacionāls 

R- reģionāls 

V- vietējs 

P – pārrobežu 

 

Saīsinājumi 

nd – nav datu