Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 35.panta pirmajā daļā noteikto par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktās priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu vai priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto ierobežojumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 36.panta otrajā daļā noteikto administratīvā pārkāpuma procesu par minētajiem pārkāpumiem veic Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.


Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbībai priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā. Skatīt vadlīnijas.

Apstiprinātas ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 42/1-2.


Prezentācija "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbība priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā". Skatīt prezentāciju.