Sabiedriskā konsultatīvā padome ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā.

Nr. Pārstāvja vārds, uzvārds Organizācijas nosaukums
1.

Gunta Sloga

Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Baltijas Mediju izcilības centrs
2.

Ilze Pelša 

Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece

Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”
3.   Agija Ozoliņa-Kozlovska Biedrība “Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrība “Ētikas tilts Latvijā””
4.   Arta Ģiga Biedrība “Latvijas Žurnālistu asociācija”
5.   Ingemārs Vekteris Biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija”
6.   Sarma Freiberga Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”
7.   Dita Rietuma Nacionālais kino centrs
8.   Ilmārs Muuls Biedrība “Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija”
9.   Agnese Dāvidsone Vidzemes Augstskola
10. Gunta Līdaka Biedrība “Par legālu saturu”
11. Anna Norvele Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”