Sabiedriskā konsultatīvā padome ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā.

Nr. Pārstāvja vārds, uzvārds Organizācijas nosaukums
1.

Gunta Sloga

Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Baltijas Mediju izcilības centrs
2.

Ilze Pelša 

Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece

Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”
3.   Agija Ozoliņa-Kozlovska Biedrība “Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrība “Ētikas tilts Latvijā””
4.   Arta Ģiga Biedrība “Latvijas Žurnālistu asociācija”
5.   Andris Ķēniņš Biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija”; biedrība “Par legālu saturu”
6.   Sarma Freiberga Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”
7.   Dita Rietuma Nacionālais kino centrs
8.   Ilmārs Muuls Biedrība “Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija”
9.   Ilze Bergmane Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”
10.   Nika Aleksejeva Biedrība “Datu skola”
11.   Agnese Dāvidsone Vidzemes Augstskola
12.   Kristīne Saulīte Pasaules brīvo latviešu apvienība