Ministru kabineta noteikumi Nr. 24 Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai.

Pieņemti: 09.01.2018. Stājās spēkā: 16.01.2018.


Ministru kabineta noteikumi Nr.91 Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Pieņemti: 01.02.2011. Stājās spēkā: 04.02.2011.