Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem [PDF]

Lēmums Nr.70/1-2 (09.02.2021) Par nolikuma "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem" grozījumiem un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā

Pielikums Nr.1  "Pieņemšanas/nodošanas akts/plāns un atskaite par līguma izpildi"

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem (konsolidētā versija)

  • Lēmums Nr. 216/1-2 (13.05.2021.) Par nolikuma "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" grozījumiem un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā
  • Lēmums Nr.66/1-2 (04.02.2021) Par nolikuma "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" grozījumiem un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā

2021 

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2021.gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Lēmums Nr. 215/1-2 (13.05.2021.) Par grozījumiem ar 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.36/1-2 apstiprinātajā sabiedriskā pasūtījuma daļā, ko 2021. gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2021.gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Lēmums Nr. 36/1-2 (21.01.2021.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2021. gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, apstiprināšanu

2020

Plašāk par sabiedrisko pasūtījumu , kas tika īstenots 2020.gadā ŠEIT.

2019

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2019.gadā realizē SIA "4.vara"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2019.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2019.gadā realizē AS "TV Latvija"

2018

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2018.gadā realizē SIA "4.vara"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2018.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2018.gadā realizē AS "TV Latvija"

2017

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2017.gadā realizē SIA "4.vara"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2017.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2017.gadā realizē AS "TV Latvija"

2016

Lēmums Nr.180 (14.07.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS "TV Latvija", grozījumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.19 (28.01.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA "Vidzemes televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē SIA "4.VARA"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē AS "TV Latvija"

2015

Principi sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršanai komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (18.02.2015)

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē SIA "Ogres Televīzija"

Lēmums Nr.97 (04.06.2015.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2015.gadā īsteno komerciālais elektronisko plašsaziņas līdzeklis SIA "Ogres televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē AS "TV Latvija"

2014

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem  (eksperts - Latvijas Universitātes mediju eksperts Rolands Tjarve) (3.ceturksnis)

Vērtējums par AS "TV Latvija" (RīgaTV 24) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Latvijas Universitātes mediju eksperts Rolands Tjarve) (3.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (3.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (2.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, acociētā profesore Anda Rožukalne) (2.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem  (eksperte - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, acociētā profesore Anda Rožukalne) (1.ceturksnis)

Vērtējums par AS "TV Latvija" (RīgaTV 24) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (1.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Latvijas Universitātes asociētais profesors Ābrams Kleckins) (1.ceturksnis)

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē AS "TV Latvija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē SIA "Ogres televīzija"

Lēmums Nr.167 (15.08.2014.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2014.gadā realizē SIA "Ogres televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"