Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupa. ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Regulators).

Dibināta ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. februāra lēmumu, ERGA apvieno valstu neatkarīgo regulatoru vai citus augsta līmeņa pārstāvjus audiovizuālo pakalpojumu jomā, lai konsultētu Eiropas Komisiju par ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMSD) īstenošanu.

Pēc grupas dibināšanas lēmuma pieņemšanas, tika noteikti arī tās galvenie mērķi:​​​​​

  • Konsultēt un palīdzēt Eiropas Komisijai tās darbā, nodrošinot konsekventu AVMSD īstenošanu, kā arī visos citos jautājumos, kas saistīti ar audiovizuālo mediju pakalpojumiem, kas ir Eiropas Komisijas kompetencē;
  • Veicināt sadarbību starp Eiropas Savienības regulējošajām iestādēm, kā to paredz AVMSD;
  • Pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšana.

Papildu informācija tiešsaitē: www.erga-online.eu

Logo