Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi VSIA "Latvijas Radio" un VSIA "Latvijas Televīzija" ir valsts kapitālsabiedrības.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pamatkapitālu veido valsts ieguldītā manta.

No 2021.gada 4.augusta valsts kapitāla daļu turētāja VSIA "Latvijas Radio" un VSIA "Latvijas Televīzija" ir Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas arī veic sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu dalībnieku sapulces funkcijas.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu galvenais uzdevums ir sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 2.pantu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu - VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" - vispārējais stratēģiskais mērķis ir stiprināt Latvijas demokrātisko iekārtu, vārda brīvību un Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, kopt latviešu valodu un nacionālo kultūru saskaņā ar Satversmi, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu un citiem likumiem.