Attēls
Foto: pexels.com

Arī Administratīvā apgabaltiesa noraidījusi SIA “Pirmais Baltijas kanāls” (PBK) lūgumu apturēt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu anulēt apraides atļaujas programmām “Pirmais Baltijas kanāls Lietuva”  un “Pirmais Baltijas kanāls Igaunija”. Tas nozīmē, ka šīs programmas neatgriezīsies Latvijas informatīvajā telpā.

NEPLP aprīlī lēma anulēt apraides atļaujas programmām "Pirmais Baltijas kanāls Lietuva”  un "Pirmais Baltijas kanāls Igaunija", jo elektroniskā plašsaziņas līdzekļa - PBK patiesais labums guvējs Oļegs Solodovs ar 2022. gada 8. februārī spēkā stājušos  tiesas spriedumu sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pret valsti, pārkāpjot starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas.

PBK vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu apturēt NEPLP lēmuma darbību, nosakot pagaidu aizsardzību. Lūgums apturēt lēmuma darbību tika noraidīts. Par šo tiesas lēmumu tika iesniegta blakus sūdzība, taču arī Administratīvā apgabaltiesa lēma par pagaidu aizsardzības lūguma noraidīšanu, pirmās instances tiesas lēmumu atstājot negrozītu. Administratīvās apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

“Tas nozīmē, ka šīs programmas neatgriezīsies Latvijas informatīvajā telpā,” norādīja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. 

Tiesvedības citās lietās, kas  saistītas ar programmu izslēgšanu  no Latvijas informatīvās telpas, turpinās.