Latvijas mediju valodas balva

Piektdien, 22. martā Rakstniecības un mūzikas muzeja kultūrtelpā “Tintnīca” ar svinīgu laureātu un veicināšanas balvu ieguvēju apbalvošanu noslēdzās Valsts valodas centraun Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomesrīkotā akcija “Latvijas mediju valodas balva”. Akcijas mērķis ir ne tikai cildināt medijus un raidījumu vadītājus, bet arī atgādināt, ka mūsu valsts valodas tīrība un kvalitāte ir mūsu pašu rokās. Akcija ir viens no daudzajiem “Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam” pasākumiem, kurš veicina mediju un lasītāju aktīvu iesaistīšanos valodas kultūrvides kopšanā.

“Latvijas mediju valodas balva” tapusi, divām iestādēm saskatot kopīgas intereses un mērķus un apvienojot spēkus, kas savukārt ir pacēlis līdzšinējo akciju “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” jau pavisam citā kvalitatīvā līmenī, aptverot visu mediju vidi, iesaistot virkni jaudīgu partneru un rezultātā liekot stiprus pamatus jaunai, vērienīgai tradīcijai Latvijā. Akcijai ir plašs sadarbības partneru pulks: Kultūras ministrija, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Rakstniecības un mūzikas muzejs, biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija”, SIA “Tilde” un SIA “LU Open Minded”.

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, sveicot akcijas dalībniekus, akcentēja valodas nozīmi mediju darbā un to, ko šī akcija nozīmē gan medijiem, gan plašākai sabiedrībai: “Šie ir svētki cilvēkiem, kuri savu profesionālo pienākumu veikšanai spēj un prot izmantot valodu  – bagātu unniansētu –, atrodot tieši tos vārdus, kas katrā brīdī nepieciešami.”

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš apbalvošanas pasākumu atklāja ar vērtīgu atziņu: “Jo skaidrāk un labāk spēsim izteikties, jo skaidrāki un labāki būsim savos mērķos. Cik stipri būsim savā pārliecībā par valodu, tik stipra būs mūsu valsts. Jo valoda esam mēs, un mēs esam Latvija.”

Kultūras ministres ārštata padomnieks mediju jautājumos Kārlis Dagilis savā uzrunā klātesošajiem dalījās ar tēzi, ka valodai medijos jābūt skaidrai, saprotamai un pareizai, kā arī uzsvēra to, ka latviešu valodas vides veidošanā svarīga ir nevis kvantitāte, bet gan kvalitāte.

Šogad akcijā piedalījās septiņdesmit seši dalībnieki, no kuriem tika noteikti laureāti piecās no sešām kategorijām.Laikrakstu kategorijā III pakāpi piešķīra laikrakstam “Ventas Balss”, žurnālu kategorijā II pakāpi piešķīra žurnālam “Lielais Detektīvs” un III pakāpi – žurnālam “Rīgas Laiks”. Interneta portālu kategorijā I pakāpi piešķīra portālam “Satori.lv” un III pakāpi – portālam “Dance.lv”. Radio raidījumu vadītāju kategorijā I pakāpi piešķīra Aritai Grīnbergai, II pakāpiEduardam Liniņam un III pakāpi – Inesei Vaikulei. Televīzijas raidījumu vadītāju kategorijā I pakāpi piešķīra Arnim Krauzem, II pakāpi Artai Skujai un III pakāpi – Jānim Gestem. Katrs no laureātiem saņēma īpaša dizaina balvu, kuru veidojis mākslinieks Arvīds Endziņš, atzinības rakstu, kā arītiesības savā izdevumā, portālā vai raidījumā izmantot zīmolu “Laba valoda”. Turklāt SIA “Tilde”, SIA “LU Open Minded” un Latviešu valodas aģentūra parūpējās par vērtīgām dāvanāmI, II un III pakāpes laureātiem.

Veicināšanas balvas ieguva žurnāli “Avenīte” un “Ir”, interneta portāli “Lakuga.lv” un “Santa.lv”, radio raidījumu vadītāja Signe Krebse, televīzijas raidījumu vadītājs Ilmārs Tīrmanis un audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma raidījumu vadītāji Andris Auzāns un Olga Dragiļeva.

Apbalvošanas ceremonijā Kultūras ministrija un Rakstniecības un mūzikas muzejs pasniedza arī vienu sadarbības partneru izraudzītu simpātijas balvu. To ieguva Latgales Reģionālās televīzijas žurnāliste Ausma Sprukte-Kozule par prasmīgu latgaliešu valodas lietojumu ikdienas darbā.

Valsts valodas centrs un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sirds pateicas visiem akcijas dalībniekiem un visiem, kas pieteica savus iemīļotos medijusun raidījumu vadītājus vērtēšanai akcijā! Sirsnīgs paldies akcijas sadarbības partneriem, bez kuru aktīvās iesaistes un palīdzības šīs jaunās, skaistās tradīcijas iedibināšana nebūtu iespējama!

Sveicam uzvarētājus ar godam pelnīto atzinību un panākumiemi!