Atgādinām par apraides uzraudzības valsts nodevas samaksu
Foto: pexels.com

Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2024.gadā. Valsts nodevas samaksa jāveic līdz 2024.gada 31.janvārim.

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai un saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas 100% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24 8.2.punktu) vai 50% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9. janvāra noteikumu Nr.24 9.2.punktu) apmērā.

Lai pieteiktos de minimis atbalstam, elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim jāaizpilda veidlapa de minimis sistēmā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Pēc tam EPL jāiesniedz Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē iesniegums brīvā formā par de minimis atbalsta saņemšanu 2024. gadā, iesniegumā jānorāda de minimis sistēmā aizpildītās veidlapas datums un numurs.

Vairāk informācijas par de minimis atbalsta uzskaites sistēmu šeit: https://deminimis.fm.gov.lv/public/mekletajs.

2024.gada 17.janvāris ir pēdējā diena, kad var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai par apraides tiesību īstenošanas uzraudzības valsts nodevas samaksas atbrīvojumu vai samazinājumu 2024.gadā.

Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.24.