Atgādinām par valsts nodevas par 2023.gadā retranslētajām programmām samaksu
Foto: pexels.com

Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (EPL), kuriem izsniegta retranslācijas atļauja, ir jāmaksā valsts nodeva par 2023.gadā retranslētajām programmām atbilstoši elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iesniegtajam retranslējamo programmu sarakstam. Valsts nodevas maksa jāveic līdz 2024.gada 31.maijam.

EPL, kas sniedz programmu izplatīšanas pakalpojumus, var pieteikties de minimis atbalstam un saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas maksas 50% apmērā (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24. 9.1.punktu) (MK noteikumi Nr.24).

Lai pieteiktos de minimis atbalstam, EPL ir jāaizpilda veidlapa de minimis sistēmā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Pēc tam EPL vismaz 10 darbdienas pirms valsts nodevas samaksas jāiesniedz pieteikums atbalsta piešķiršanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Iesniegums par de minimis atbalsta saņemšanu rekastāms brīvā formā, iesniegumā jānorāda de minimis sistēmā aizpildītās veidlapas datums un numurs.

Plašāka informācija par de minimis atbalsta uzskaites sistēmu pieejama šeit: https://www.fm.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas-izveide-de-minimis-atbalsta-uzskaites-sistema.

2024.gada 17.maijs ir pēdējā diena, kad EPL var pieteikties de minimis atbalstam un saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas 50% apmērā par 2023.gadā retranslētajām programmām.

Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.24.