Eiropas Savienības Vispārējā tiesa noraida televīzijas “RT France”  prasību par izplatīšanas lieguma atcelšanu
Foto: unsplash.com

Eiropas Savienības (ES) Vispārējās jurisdikcijas tiesa pilnībā noraidījusi Krievijas valsts kontrolētās televīzijas “RT France” prasību atcelt ES Padomes lēmumu par programmas “RT France” izplatīšanas aizliegumu visā ES teritorijā.

Vispārējā tiesa norādījusi, ka ES Padomei bija tiesības rīkoties visas ES interesēs un ierobežot programmas izplatīšanu visā ES, jo ar ierobežojošo pasākumu palīdzību Padome aizsargā ES sabiedrisko kārtību un drošību, ko apdraud sistemātiskā propagandas kampaņa, ko Krievijas Federācija ieviesusi Krievijas vadības kontrolētajos plašsaziņas līdzekļos. Tāpat Tiesa norādījusi, ka konkrētajā gadījumā ir ievērots arī vārda un izteiksmes brīvības ierobežojuma samērīgums. “RT France” spriedumu var pārsūdzēt.

Arī Latvija, tostarp Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), iesaistījās šajā tiesvedībā, sniedzot savus komentārus un apsvērumus par ES tiesību interpretāciju. NEPLP Monitoringa departamenta vadītāja Dita Ciemiņa kopā ar Tieslietu ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvēm klātienē piedalījās tiesas sēdē.  

ES nekad agrāk nav saskārusies ar tik lieliem militārās agresijas draudiem un tik plaša mēroga informatīvo karu. Tiesas spriedums pilnībā noraidīt RT France prasību ir būtisks precedents ES tiesībās un mediju jomā kopumā. Sankcionēto mediju izplatītā dezinformācija un propaganda ir uzskatāma par nemilitārās agresijas līdzekli un tās izmantošana ES informatīvajā telpā nav pieļaujama un nav aizsargājama. Šis precedents ir īpaši nozīmīgs Baltijas valstīm, kas ik dienu saskaras un cīnās ar Krievijas Federācijas īstenoto informatīvo karu,norāda NEPLP Monitoringa departamenta vadītāja Dita Ciemiņa.

ES Padome lēmumu par “RT France” un citu RT televīzijas programmu izplatīšanas ierobežošanu pieņēma šī gada martā saistībā ar Krievijas sākto karadarbību Ukrainā 24. februārī.

Programma “RT France” Latvijā nebija pieejama, tā pamatā tika izplatīta franču valodā runājošās valstīs, tostarp Francijā, Beļģijā, Šveicē. Latvijā līdz 2020. gada jūnijam tika izplatītas 7 (septiņas) RT programmas, un izslēgtas no audio un audiovizuālo programmu saraksta saistībā ar sankcijām pret programmu pārvaldītāju Dmitriju Kiseļevu.