Konkurss par apraides atļaujas piešķiršanu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) ar 2024.gada 11.janvāra lēmumu Nr.14/1-2 ir izsludinājusi konkursu par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rīgā  100,0 MHz frekvencē.

Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2024.gada 22.februārim plkst.10.00.

Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz Padomes elektroniskā pasta adresi konkursi@neplp.lv ar norādi "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rīgā 100,0 MHz frekvencē”.

Ar Padomes 2024.gada 11.janvāra lēmumu un konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rīgā 100,0 MHz frekvencē” nolikumu var iepazīties Padomes tīmekļvietnē:

https://www.neplp.lv/lv/konkursi-0