Latvijā būs pieejams tehnoloģiju kompānijas SIA “Tilde” sadarbībā ar medijiem  izstrādāts rīks, kas ļaus lielā apjomā un ar būtiski zemākām izmaksām nodrošināt subtitrus audiovizuālam saturam, piemēram, televīzijas programmās un pakalpojumos.
Foto: unsplash.com

SIA “Tilde” līdz šim bija izstrādājusi dažādus ar runas atpazīšanas un balss sintēzes tehnoloģijām saistītus risinājumus, kas ļauj cilvēka runāto pārvērst rakstītā tekstā (transkribēt) un ļauj tekstu pārvērst sintezētā cilvēka balsī. Pērn kopā ar mediju uzņēmumiem VSIA “Latvijas Televīzija”, SIA “4.vara” un SIA “Helio Media” tika uzsākts darbs pie latviešu valodas runas atpazīšanas tehnoloģiju efektīvas piemērošanas dažāda audiovizuālā satura subtitrēšanai. Pirmajā posmā izveidots strādājošs risinājuma prototips, kas ļauj automatizēt subtitru veidošanu iepriekš ierakstītam audiovizuālam saturam.

“Latvijā šobrīd salīdzinoši zemā līmenī tiek nodrošināta mediju pakalpojumu, to satura pieejamība, izmantojot subtitrus vai surdotulku, kas sevišķi svarīgi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Tam viens no iemesliem bija izmaksas, ko liela daļa mediju nevar atļauties lielā apjomā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) apkopotie dati liecina, ka subtitrus latviešu valodā lielākā apjomā nodrošina mediji, lai tādējādi izpildītu likuma prasības izvēlēties subtitrus kā vienu no veidiem raidījumu svešvalodā izplatīšanai, kā arī ar raidījumu (t.sk. filmu) abonēšanu saistītos pakalpojumos pēc pieprasījuma.  VSIA “Latvijas Televīzijas” TV programmās un pakalpojumos šobrīd tiek subtitrēta aptuveni trešdaļa audiovizuāla satura, kas savukārt bija iespējams pateicoties valsts piešķirtai mērķa dotācijai sabiedriskajam medijam kopš 2014. gada. Satura subtitrēšanas automatizēšana sekmētu mediju satura pieejamības būtisku palielināšanos Latvijā kopumā,” tā NEPLP locekle Ieva Kalderauska.

Prototipa izstrāde, kas notika IT Kompetences centra finansēta projekta ietvaros, noslēdzās šī gada vasarā. SIA “Tilde” turpina strādāt, lai aktīvi virzītu prototipu uz reālā satura ražošanā izmantojamu mākoņpakalpojumu. Proti, šobrīd uzņēmums aicina dažādus elektroniskos medijus un citus audiovizuālā satura veidotājus aktīvi iesaistīties produkta attīstībā, testējot esošo risinājumu, lai uzlabotu mākslīgā intelekta subtitrēšanas “prasmes”, kas svarīgas daudzveidīgā mediju vidē. SIA “Tilde” speciālisti veic apjomīgu darbu, lai jau nākamgad mediji varētu sākt praksē izmantot izstrādāto risinājumu, kas palīdzēs nodrošināt satura subtitrēšanu ar ievērojami zemākām izmaksām nekā šobrīd, kad šis darbs prasa lielu cilvēkresursu un laika ieguldījumu.

“Mākslīgā intelekta tehnoloģiju pielāgošana latviešu valodai ir liels izaicinājums. Mūsu pētnieki un izstrādātāji sadarbībā ar mediju partneriem jau paveikuši milzīgu darbu, lai izveidotu labi strādājošu automatizētas subtitru veidošanas risinājuma prototipu. Tagad aicinām arī citus medijus iesaistīties mūsu risinājuma testēšanā, lai padarītu to par ērti izmantojamu, efektīvu automatizētas subtitrēšanas rīku,“ norāda SIA “Tilde” biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš un piebilst, “mākslīgais intelekts var izdarīt jaudīgas lietas, bet tās nevar pilnībā aizstāt cilvēku. Arī runas atpazīšanas tehnoloģijas nevar nodrošināt 100% kvalitāti, jo īpaši situācijās, kad sastopamies ar neskaidru izrunu, vairāku cilvēku vienlaicīgu runāšanu, skaļu mūziku fonā u.tml. Tomēr šāds risinājums var ievērojami paātrināt subtitru veidošanas procesu, samazinot ražošanas izmaksas un laiku.”

Jaunais subtitrēšanas risinājums būs pieejams ne tikai medijiem, bet ikvienam, kam būs šāda interese un nepieciešamība. Lietotājiem subtitrēšanas pakalpojums būs pieejams īpašā runas tehnoloģiju pakalpojumu portālā transcribe.tilde.com.

SIA “Tilde” turpina mākslīgā intelekta runas tehnoloģiju pilnveidi, lai nodrošinātu kvalitatīvu subtitrēšanu arī “tiešraides” režīmā.

Plašākai informācijai:

Kaspars Kauliņš, SIA “Tilde” biznesa attīstības direktors,                   

kaspars.kaulins@tilde.com        

Ieva    Kalderauska, NEPLP locekle,                                       

ieva.kalderauska@neplp.lv