Atgādinājums!

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā ir noteikts, ka elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir pienākums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas (t.i. līdz 2024. gada 11.janvārim) nosūtīt Padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Izcenojumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi neplp@neplp.lv.

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto šie izcenojumi pēc to publiskošanas Padomes mājas lapā nav grozāmi. Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajos termiņos nav nosūtījis Padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šim plašsaziņas līdzeklim priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

Tāpat Padome atgādina, ka Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 13.pantā noteikts, ka “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām.”

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām noteikts no 2024.gada 10.februāra līdz 2024.gada 8.jūnijam.