NEPLP anulē
Foto: pexels.com

2022. gada 6. decembrī Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – NEPLP) pieņēma lēmumu anulēt apraides atļauju SIA “TV Rain”, jo medijs klaji un nopietni pārkāpj Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktās prasības elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai, programmu veidošanai un rada būtisku apdraudējumu valsts drošībai.

Lēmums pieņemts, vērtējot pārkāpumu kopumu, kurus “TV Rain” ir pieļāvis – valodas celiņa nenodrošināšana valsts valodā, kas ir obligāts pienākums un, ko, saņemot apraides atļauju, medijs apņēmās nodrošināt, Krimas attēlošana kartē kā daļu no Krievijas teritorijas, Krievijas armijas saukšana par "mūsu armiju", iespējama atbalsta paušana Krievijas – terorismu atbalstošas valsts – armijai. Tāpat vērtēta no Valsts drošības dienesta saņemtā informācija.

NEPLP ir nepārprotami secinājusi, ka SIA “TV Rain” apdraud valsts drošību vai būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, jo pauž atbalstu teroristiskas valsts darbībām – jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ārpus Latvijas Republikas teritorijas notiekošā bruņotā konfliktā iesaistītai pusei, kuras darbība ir vērsta pret kādas valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību vai citādi ir pretrunā ar Latvijas Republikai saistošām starptautiskajām tiesībām, nav atbilstoša Latvijas valsts un sabiedrības drošības interesēm. Turklāt identificētās darbības un pārkāpumi tikuši pieļauti apzināti, jo SIA “TV Rain” bija zināmi un skaidri saprotami Latvijas normatīvajos aktos noteiktie pienākumi medija darbībai.

NEPLP, uzklausot “TV Rain” administratīvā procesa lietu ietvaros, pārliecinājās, ka “TV Rain” neizprot pārkāpumu būtību, tas nespēj savu darbību mainīt un novērst kaitīgās sekas.

Latvija ir tiesiska un demokrātiska valsts, medijiem atvērta valsts. Latvija aicināja un ļāva iebraukt valstī lielam skaitam ar Krieviju saistītu mediju un žurnālistu, kas var šeit brīvi un neatkarīgi strādāt, ievērojot Latvijas likumus. Kopš pavasara, kad šie mediji un žurnālisti šeit iebrauca, monitorējot Latvijas informatīvo telpu kopumā, neesam konstatējuši nevienu, es uzsveru, nevienu gadījumu, kad likumu pārkāptu kāds no šiem medijiem vai žurnālistiem. Nevienam citam medijam šādu problēmu nav un pārkāpumi, turklāt sistēmiski, ir tikai “TV Rain”. Diemžēl “TV Rain” sistemātiski, būtiski un nepārprotami pārkāpa noteikumus un atbilstoši ir sodīts,” stāsta NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš

Lēmums stājas spēkā 2022. gada 8. decembrī, kad “TV Rain” ir jāpārtrauc apraide Latvijā. Lēmums pieejams šeit.

Apraides atļauja “TV Rain” tika izsniegta 2022. gada 6. jūnijā.