TvBlur
Foto: unsplash.com

Ievērojot to, ka 2022.gada 1.oktobrī notiks 14. Saeimas vēlēšanas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma mērķis ir dot iespēju personai paust viedokli un iespēju sabiedrībai saņemt vispusīgu informāciju par deputātu kandidātiem, deputātu kandidātu sarakstiem, politiskajām partijām, politisko partiju apvienībām un vēlētāju apvienībām pirms Saeimas vēlēšanām. Priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā ikvienam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim ir pienākums ievērot Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktos pienākumus un ierobežojumus.

NEPLP uzsver, ka saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32.pantā noteikto “Vēlēšanu dienā kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta [..].” Ievērojot minēto, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijas programmās ir aizliegta sākot ar 2022.gada 1.septembri. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32.panta izpratnē nav uzskatāmi elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoti diskusiju raidījumi, ja no aģitācijas veicēja par šo raidījumu veidošanu un izplatīšanu netiek saņemta samaksa.

Tāpat saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 24.panta ceturtajā daļā noteikto elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir jānodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un neitralitāti, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim komentāri un viedokļi jāatdala no ziņām un jānosauc viedokļa vai komentāra autors. Informatīvi dokumentālajos un ziņu raidījumos fakti ir jāatspoguļo tā, lai apzināti nemaldinātu auditoriju. NEPLP norāda, ka saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 3.panta pirmo daļu slēpta priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

Kabeļu operatoru pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 13.pantā noteikto: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām.”

NEPLP aicina elektroniskos plašsaziņas līdzekļus ievērot Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto, kā arī iepazīties ar NEPLP Vadlīnijām elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbībai priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā, kas pieejamas NEPLP mājaslapā.

Ar vadlīnijām  iespējams iepazīties šeit.

Tāpat NEPLP aicina sabiedrību gadījumos, kad tiek konstatēti iespējami priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpumi, informēt par to NEPLP.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar NEPLP pa tālruni: 67221848 vai, izmantojot elektroniskā pasta adresi: neplp@neplp.lv.