Notikušas mediju profesionāļu mācības par mākslīgo intelektu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 2024.gada 4. un 5. aprīlī organizēja tiešsaistes mācībsemināru mediju profesionāļiem par mākslīgo intelektu – par riskiem, atbildību un regulējumu, kā arī par mediju profesionāļu darbā noderīgiem mākslīgā intelekta rīkiem.

Mācībās piedalījās ap 50 mediju pārstāvju, gan vadītāji un administratīvie darbinieki, gan satura radītāji.

Mācībsemināra pirmajā dienā, 4. aprīlī, CERT.LV attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis atgādināja, cik svarīga ir datu drošība, kā arī stāstīja par drošības jēdzienu virtuālajā vidē kopumā, uzsverot, ka daudzpakāpju autentifikācija nav vis lieks apgrūtinājums, bet mūsdienu realitātei atbilstīga nepieciešamība. Ļoti vērtīga informācija bija padomi, kā droši utilizēt savu laiku nokalpojušās viedierīces.

Savukārt, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals semināra sadaļā “Mākslīgais intelekts un regulējums” iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta pavisam nesen pieņemto Mākslīgā intelekta aktu (AI Act) un galvenajiem uzsvariem tajā, kā arī vērsa uzmanību uz citām aktivitātēm starptautisko normu radīšanā. Kā būtiskus aspektus, kas jāņem vērā mediju profesionāļu ikdienas darbā, R.Bambals minēja arvien kvalitatīvāk izveidoto dziļviltojumu apmēru un attiecīgi obligātu faktu un avotu pārbaudes procesu satura veidošanā un izplatīšanā. Jāliek tomēr aiz auss, ka rīki dziļviltojumu pārbaudīšanai un atklāšanai nav pilnīgi.

Mācībsemināra otrajā dienā, 5. aprīlī, jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists, aģentūras “New Black” dibinātājs un radošais direktors Artūrs Mednis savu prezentāciju pabeidza ar atziņu, ka “mākslīgais intelekts šodien ir zemākajā attīstības punktā attiecībā pret nākotni”. Divu stundu seminārā dalībnieki tika iepazīstināti ar virkni vērtīgu rīku un risinājumu, kuri var lieti noderēt žurnālistu un citu satura veidotāju ikdienas darbā.

NEPLP loceklis Andis Plakans, paužot gandarījumu par mācībsemināra saturu un lektoriem, atzina: “Ikvienas nozares attīstību nosaka tas, kādas tehnoloğijas tajā tiek izmantotas. Ar mākslīgā intelekta palīdzību ir izveidoti rīki, kas mediju nozarei paver līdz šim nebijušas iespējas. Vai mēs tās izmantosim? Tā ir mūsu pašu izvēle.” Šī joma attīstās vēl nepieredzētā intensitātē un apjomā, tādēļ ir svarīgi sekot līdzi tehnoloģiju un visdažādāko rīku un risinājumu aktualitātēm, kā arī laikus informēt par tām mediju jomas pārstāvjus.