• Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tālrunis ir +371 67221848.
  • Zvani uz šo tālruņa numuru darbojas katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00
  • Ziņot iespējams gan anonīmi, gan norādot savu identitāti un kontaktinformāciju.
  • Ieteicams norādīt pēc iespējas precīzāku informāciju par iespējamās prettiesiskās rīcības apstākļiem, izdarīšanas vietu un laiku.
  • Vēlams pievienot pierādījumus (piemēram, fotogrāfijas, audio vai video ierakstus), kas var norādīt uz attiecīgās prettiesiskās rīcības pamatotību, un norādīt citu informāciju, kas varētu būt noderīga pārkāpuma identificēšanai un novēršanai.

Iesnieguma elektroniskā forma 

Rakstisku iesniegumu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ar informāciju par iespējamu normatīvo aktu pārkāpumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi;
  • elektroniski ar eParakstu, sūtot uz e-pasta adresi neplp@neplp.lv;
  • pa pastu uz adresi Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939.

Ja iesniedzējs vēlas sniegt papildu informāciju, saņemt atbildi par iesnieguma izskatīšanas rezultātu vai palikt anonīms, tas obligāti jānorāda iesniegumā. Anonīmi sniegta informācija tiek izskatīta.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome neizpauž informāciju citām personām par iesniedzēja identitāti un iesnieguma saturu.

Sīkāka informācija par trauksmes celšanu un cēlāja ziņojumu pieejama ŠEIT