Sabiedriskais pasūtījums

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem (04.10.2012.)

 

1.pielikums "Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izvērtē sabiedrisko mediju jauno pakalpojumu ietekmi uz sabiedrības interešu apmierināšanu un tirgu (.pdf)  (.doc).

1.pielikums apstiprināts jaunā redakcijā ar Padomes 12.12.2019. lēmumu Nr.234, ar 21.05.2020. Padomes lēmumu Nr.170 1.pielikumā veikti grozījumi.

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma un atskaitīšanās principiem (konsolidētā versija)

1.pielikums (.xls)

1.1.pielikums(.xls)

1.2.pielikums A veidlapa (.xls

1.2.pielikums B veidlapa (.xls

1.3.pielikums(.xls

2.pielikums (.xls) 2.pielikums (.pdf)

3.pielikums (.doc) 3.pielikums (.pdf)

Lēmums Nr.355/1-2 (04.08.2021.) Par grozījumiem nolikumā "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma un atskaitīšanās principiem"

Lēmums Nr.251/1-2 (03.06.2021.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma un atskaitīšanās principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.433 (18.12.2020.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma un atskaitīšanās principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr. 284 (31.08.2020.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr. 261 (31.07.2020.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr. 241 (19.12.2019.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.182 (30.09.2019.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.176 (16.09.2019.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.111 (28.05.2019.) Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, uzdevumu izpildes atskaitīšanās kārtību (22.07.2021.)

Lēmums Nr.325/1-2 (22.07.2021.) Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, uzdevumu izpildes atskaitīšanās kārtību”

Lēmums Nr.277/1-2 (10.06.2021.) Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, uzdevumu izpildes atskaitīšanās kārtību

Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijas 2019.–2021.gadam un uzdevumi 2021.gadam

Lēmums Nr. 430 (17.12.2020.) Par grozījumu apstiprināšanu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijās 2019.-2021.gadam un uzdevumos 2021.gadam

Lēmums Nr. 380 (30.10.2020.) Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma  uzdevumiem 2021.gadam un plāna sagatavošanas vadlīnijām 2019.–2021.gadam konsolidētā redakcijā

Lēmums Nr. 170A (21.05.2020.) Par grozījumu apstiprināšanu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijās 2019.-2021.gadam un uzdevumos 2020.gadam

Lēmums Nr. 226 (05.12.2019.) Par grozījumu apstiprināšanu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijās 2019.–2021.gadam un uzdevumos 2020.gadam

Lēmums Nr.126 (02.08.2018.) Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām 2019.–2021.gadam un uzdevumiem 2019.gadam

Lēmums Nr.154 (12.10.2017.) Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām