Piekļūstamības paziņojums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietni - www.neplp.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietne pilnīgi atbilst MK noteikumiem Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.04.2023. Izvērtēšanu veica Romans Makņa, NEPLP vadošais eksperts.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: neplp@neplp.lv

Tālrunis+37167221848

Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību NEPLP ir atbildīgs vadošais eksperts Romans Makņa.

E-pasts: romans.makna@neplp.lv

Tālrunis: +371 67221848

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.04.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Romans Makņa, NEPLP vadošais eksperts.