Sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko līdz 2021.gada 4.augustam īstenoja sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio".