Lēmums Nr.9 (14.01.2016.) Par Padomes nostāju attiecībā uz komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmu veidošanas valodu