Lēmums Nr.320 (25.08.2022.) Par izmaiņām Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

Lēmums Nr.319 (25.08.2022.) Par izmaiņām Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

Lēmums Nr.304 (12.08.2022.) Par televīzijas programmas “Ukraine 24” izslēgšanu no Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksta

Lēmums Nr.302 (12.08.2022.) Par televīzijas programmas “RADA” iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

Lēmums Nr.9 (14.01.2016.) Par Padomes nostāju attiecībā uz komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmu veidošanas valodu