1.un 2. pielikums (.xls) 

Lēmums Nr. 194/1-2 (23.04.2021.) Par Vadlīniju sabiedrisko mediju darbībai ārpus reklāmas tirgus apstiprināšanu jaunā redakcijā


Lēmums Nr. 226/1-2 (20.05.2021.) Par Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijas apstiprināšanu


Apstiprināts ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2020.gada 8.maija lēmumu Nr.163