Sabiedriskais pasūtījums 2021

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Lēmums Nr.441 (30.12.2020.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2021. gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis VSIA "Latvijas Radio", apstiprināšanu

Sabiedrisko mediju veidotā satura nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. 

Lēmums Nr. 64/1-2 (04.02.2021.) Kritēriji VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem uz ārkārtējās situācijas laiku

Lēmums Nr. 73/1-2 (09.02.2021.) Par VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "Divu krastu radio"

Lēmums Nr. 72/1-2 (09.02.2021.) Par VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "EF-EI" 

Lēmums Nr. 107/1-2 (25.02.2021.) Par VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "MG Latgolas Bolss"

Sabiedriskais pasūtījums 2020 (precizēts)

Lēmums Nr.151/1-2 (31.03.2021.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2020.gadā īsteno VSIA "Latvijas Radio", tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu un par tā izpildes rezultātiem

Pielikums Nr.1 Atskaite par sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2020.gadā

Pielikums Nr.2 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2020.gadā

Lēmums Nr.431 (17.12.2020.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2020.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr.285 (31.08.2020.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2020.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskais pasūtījums 2020

Lēmums Nr.127 (09.04.2020.) Par VSIA "Latvijas Radio" veidotā Lieldienu svētku satura nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "QBS"

Sabiedrisko mediju veidotā satura nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Lēmums Nr.113 (07.04.2020.) Kritēriji VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidotā un pārraidītā Lieldienu svētku satura nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ārkārtējās situācijas laikā

Lēmums Nr.85 (26.03.2020.) Kritēriji VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim uz ārkārtējās situācijas laiku

Lēmums Nr.94 (27.03.2020.) Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2020.gada 26.marta lēmumā Nr.85 “Kritēriji VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim uz ārkārtējās situācijas laiku”

Lēmums Nr.98 (31.03.2020.) Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2020.gada 26.marta lēmumā Nr.85 “Kritēriji VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim uz ārkārtējās situācijas laiku”

Lēmums Nr.251 (30.12.2019.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2020.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis VSIA “Latvijas Radio”, apstiprināšanu

Lēmums Nr.97 (27.03.2020.) Par VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA”

Lēmums Nr.96 (27.03.2020.) Par VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS “TV Latvija” 

Lēmums Nr.95 (27.03.2020.) Par VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “RADIO RĒZEKNE”

Lēmums Nr.91 (26.03.2020) Par VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “EF-EI”

Lēmums Nr.90 (26.03.2020) Par VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Divu krastu radio”

Sabiedriskais pasūtījums 2019

Sabiedriskā pasūtījuma pielikums nr.1

Lēmums Nr.23 (31.01.2019.) Par pagaidu sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, projekta apstiprināšanu

Lēmums Nr.133 (19.06.2019.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, apstiprināšanu ar grozījumiem

Lēmums Nr.240 (19.12.2019.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis VSIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu

Precizēts sabiedriskais pasūtījums 2019

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr.102 (31.03.2020.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno VSIA „Latvijas Radio”, tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu un par tā izpildes rezultātiem

Pielikums Nr.1 2019. gada Sabiedriskā pasūtījuma atskaite

Pielikums Nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2019. gadā

Sabiedriskais pasūtījums 2018

Pielikums Nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Radio"

Pielikums Nr.4.1 Darbības rezultatīvie rādītāji 2018.gadā VSIA "Latvijas Radio"

Lēmums Nr.112 (30.05.2019.) Par valsts SIA “Latvijas Radio” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

2018.gada darbības pārskats

Lēmums Nr.2 (11.01.2018.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, apstiprināšanu

Lēmums Nr.145 (20.09.2018.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu

Lēmuma Nr.145 pielikums Nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Radio"

Lēmums Nr.78 (08.04.2019.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno valsts SIA „Latvijas Radio”,izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma apstiprināšanu

Atskaite par Sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2018.gadā

Plāns un izpilde 2018.

Sabiedriskais pasūtījums 2017

Lēmums Nr.81 (31.05.2018.) Par valsts SIA “Latvijas Radio” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

2017.gada darbības pārskats

Izpilde 2017

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr. 45 (22.03.2018.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno VSIA „Latvijas Radio”, izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu

Lēmums Nr.163 (02.11.2017.) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu"

Lēmuma Nr.163 (02.11.2017.) Pielikums

Lēmums Nr.106 (06.07.2017.) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.101 (15.06.2017.) "Par sabiedriskā pasūtijuma daļas, ko 2017. gadā īsteni sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskais pasūtījums 2016

Sabiedriskais pasūtījums 2016 - prezentācija

Izpilde 2016

Lēmums Nr.279 (29.12.2016.) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.71 (04.04.2016.) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.68 (17.04.2015.) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2016.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Sabiedriskais pasūtījums 2015

Lēmums Nr.110 (30.04.2014.) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

2015.gada darbības pārskats

Izpilde 2015

Sabiedriskais pasūtījums 2014

Lēmums Nr.114 (11.06.2013.) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2014.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2014.gada darbības pārskats

Izpilde 2014

Sabiedriskais pasūtījums 2013

Lēmums Nr.143 (15.11.2012) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2013.gada darbības pārskats

Izpilde 2013