“Mediju un autortiesību regulēšanas un pašregulācijas iespējas (un ierobežojumi)”.
Foto: NEPLP

Čehijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Prāgā, 14. – 15. jūlijā, norisinājās starptautiska konference par aktuāliem audiovizuālo mediju un autortiesību jautājumiem “Mediju un autortiesību regulēšanas un pašregulācijas iespējas (un ierobežojumi)”.

Konferences dalībnieki - mediju regulatoru pārstāvji un autortiesību speciālisti no ES dalībvalstīm - pārrunāja regulatoru sadarbību un pašregulāciju atbilstīgi Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvai.

Viens no konferences mērķiem bija veicināt dažādas pieredzes apmaiņu un salīdzināt valstu pieeju problēmjautājumu risināšanā.

NEPLP šajā forumā pārstāvēja Starptautiskās sadarbības un informācijas analītikas nodaļas vadītāja Māra Madara Lūse.